Lokale użytkowe oraz powierzchnie reklamowe – przetarg i negocjacje – 3.01.2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o łącznej pow.176,50 m² (w tym 38,20 m stanowi piwnica) przy pl. Zwycięstwa 4-5 A z przeznaczeniem na działalność usługowo – handlową.

Wywoławcza stawka najmu netto wynosi 15,00 zł/m², wadium  4.600 zł.

Przetarg odbędzie się 03.01.2018 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni, sala nr 6. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium i złożenie pisemnej oferty. Wadium należy wpłacić w kasie, ofertę z określeniem zamierzonej działalności złożyć w sekretariacie Spółdzielni najpóźniej w dniu 02.01.2018 r. do godz. 14:00. Wadium przepada w przypadku wygrania przetargu i nie podpisania umowy o najem lokalu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” zaprasza również do negocjacji na najem niżej wymienionych lokali użytkowych z przeznaczeniem na działalność usługowo – handlową:

 • przy ul. 9 Maja 15-15 f o pow. 58,80 m²,
 • przy ul. 9 Maja 84 o pow. 58,90 m²,
 • przy ul. 9 Maja 84 o pow. 127,01 m²,
 • przy ul. Ruskiej 22 o pow. 35,98 m²,
 • przy ul. Potulickiej 29 o pow. 68,46 m²,
 • przy ul. Mieszka I 105 o pow. 7,62 m²

oraz

 • na wynajem powierzchni ściennych pod reklamę, szyldy, logo firmy itp. (w formie malowidła, banerów, ekranów).

Minimalne postąpienie przy licytacji stawki wynosi 5%. Osoba, która wygra negocjacje zobowiązana jest do wpłaty pieniężnego zabezpieczenia w wysokości jednomiesięcznego czynszu brutto. Informacje o możliwości dokonania wizji lokalnej pod numerem 91 44 10 824.

Oferty zawierające:

 • dane oferenta,
 • informacje o zamierzonej działalności,
 • proponowaną dla lokalu użytkowego stawkę najmu netto zł/m²,
 • proponowaną za wynajem powierzchni ściennej pod reklamę stawkę najmu netto zł/m²,

prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ul. 9 Maja 17, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Warunki przetargu i przejęcia lokali w użytkowanie można otrzymać w siedzibie SM „Kolejarz” ul. 9 Maja 17, pok. 213, tel. 91 4410824 lub 91 4410801 wew. 824.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu oraz swobodnego wyboru oferenta.