Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni

Zarząd SM „Kolejarz” w Szczecinie informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniach 5-12 grudnia 2017 r. podjęło uchwałę nr 1/2017 w sprawie zatwierdzenia kryteriów organizacyjnych i finansowych dla przedsięwzięcia deweloperskiego pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem handlowo-usługowym, z garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Ruskiej w Szczecinie”.

Szczegółowe informacje na temat podjętej uchwały można uzyskać w siedzibie Zarządu przy ul. 9 Maja 17 pokój 201.