Przetarg nieograniczony na wykonanie usług elektrycznych polegających na wymianie osprzętu elektrycznego w budynkach Spółdzielni położonych w Szczecinie – 25.04.2018 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:

Usług elektrycznych polegających na wymianie osprzętu elektrycznego w budynkach Spółdzielni położonych w Szczecinie.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest do odbioru w siedzibie Spółdzielni w pok. 206.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wykupienie SIWZ w cenie 50,00 zł/szt.

Przetarg odbędzie się w dniu 25.04.2018 r. w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter) o godz. 12:00.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 25.04.2018 r. do godz. 9:00 w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.