Przetarg nieograniczony na wykonanie przeglądów technicznych instalacji gazowych w budynkach Spółdzielni położonych na osiedlach „Wzgórze Hetmańskie”, „Cukrowa”, „Ustronie”, „Smolańska”, „Śródmieście” i  „Mieszka I” w Szczecinie – 19.07.2018 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:

„Przeglądów technicznych instalacji gazowych w budynkach Spółdzielni położonych na osiedlach „Wzgórze Hetmańskie”, „Cukrowa”, „Ustronie”, „Smolańska”, „Śródmieście” i  „Mieszka I” w Szczecinie”.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest do odbioru  w siedzibie Spółdzielni  w pok. 202.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wykupienie SIWZ w cenie 50,00 zł/szt.

Przetarg odbędzie się w dniu 19.07.2018 r. w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter) o godz. 10:00.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 19.07.2018 r. do godz. 9:00 w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.