Przetarg ustny nieograniczony na najem  lokalu użytkowego o powierzchni 63,18 m2 przy ul. 9 Maja 86 – 31.08.2018 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni 63,18 m2 przy ul. 9 Maja 86 z przeznaczeniem na działalność usługowo – handlową.

Wywoławcza stawka najmu netto wynosi 8,00 zł/m2, wadium w wys. 1.350 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 31.08.2018 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni, sala nr 6. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium i złożenie pisemnej oferty. Wadium należy wpłacić w kasie, ofertę z określeniem zamierzonej działalności złożyć w sekretariacie  Spółdzielni najpóźniej w dniu 30.08.2018 r. do godz. 14:30. Wadium przepada w przypadku wygrania przetargu i nie podpisania umowy o najem lokalu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” zaprasza również do negocjacji na najem niżej wymienionych lokali użytkowych z przeznaczeniem na działalność usługowo – handlową:

  • przy ul. 9 Maja 84 o pow. 58,90 m2 (umowa czasowa),
  • przy ul. 9 Maja 84 o pow. 127,01 m2 (umowa czasowa),
  • przy ul. Mieszka I 105 o pow. 7,62 m2,
  • przy ul. Budziszyńskiej 36 o łącznej pow. 415,35 m2,
  • przy pl. Zwycięstwa 5-5A o pow. 176,50 m2,

oraz

  • na wynajem powierzchni ściennych pod reklamę, szyldy, logo firmy itp. ( w formie malowidła, banerów, ekranów).

Minimalne postąpienie przy licytacji stawki wynosi 5%. Osoba, która wygra negocjacje zobowiązana jest do wpłaty pieniężnego zabezpieczenia w wysokości jednomiesięcznego czynszu brutto. Informacje o możliwości dokonania wizji lokalnej pod numerem 91 44 10 824.

Oferty zawierające :

  • dane oferenta,
  • informacje o zamierzonej działalności,
  • proponowaną dla lokalu użytkowego stawkę najmu netto zł/m2,
  • proponowaną za wynajem powierzchni ściennej pod reklamę stawkę najmu netto zł/m2

prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ul. 9 Maja 17, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Warunki przetargu i przejęcia lokali w użytkowanie można otrzymać w siedzibie SM „Kolejarz” ul. 9 Maja 17, pok. 213, tel. 91 4410824 lub 91 4410801 wew. 824.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu oraz swobodnego wyboru oferenta.