Przetarg nieograniczony na rozebranie ażurowych elementów zwieńczenia dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Potulickiej 29 w Szczecinie – 10.01.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Rozebranie ażurowych elementów zwieńczenia dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Potulickiej 29 w Szczecinie”.

Szczegółowy zakres prac obejmują Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia, które są do odbioru w siedzibie Spółdzielni w pok. 201.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wykupienie SIWZ w cenie 50,00 zł/szt.

Przetarg odbędzie się w dniu 10.01.2019 r. w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter) o godz. 11:00.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 10.01.2019 r. do godz. 9:00 w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.