Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń zabawowych – 31.05.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” ul. 9 Maja 17, 70-136 Szczecin ogłasza

przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń zabawowych

 

Szczegółowy zakres prac określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest do odbioru w siedzibie Spółdzielni w pok. 207  (tel. nr 91 44 10 823).

Przetarg odbędzie się w dniu 31.05.2019 r., godz. 11:00  w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 31.05.2019 r. do godz. 9:00 w sekretariacie Spółdzielni, pokój nr 209.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.