Przetarg nieograniczony na pielęgnację zieleni – 04.10.2019 r.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOLEJARZ” ul. 9 Maja 17, 70-136 Szczecin

ogłasza przetarg nieograniczony na pielęgnację zieleni

Szczegółowy zakres zamówienia i warunki udziału w przetargu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest do odbioru w siedzibie spółdzielni, pokój  nr 207  (tel. nr 91 44 10 823).

Przetarg odbędzie się w dniu 04.10.2019 r., godz. 10:00  w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia  04.10.2019 r. do godz. 09.40 w sekretariacie spółdzielni, pokój nr 209.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.