Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego – 16.12.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17

zaprasza do złożenia ofert na przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego:

  • o powierzchni 40,47 m2 przy ul. Ruskiej 1-1C z przeznaczeniem na działalność usługowo – handlową. Lokal znajduje się w nowo powstałym budynku mieszkalnym. Wywoławcza stawka najmu netto wynosi 35,00 zł/m2, wadium w wys. 2 450 zł.

Zamknięte oferty wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium należy składać do dnia 15.12.2020 r. do godz. 14:00 w sekretariacie Spółdzielni, pok. nr 209. Wadium należy wpłacić w kasie Spółdzielni. Oferta powinna zawierać informację o rodzaju działalności jaka miałby być prowadzona w lokalu.

Oferty zostaną otworzone w dniu 16.12.2020 r. o godz. 12:00 w sali nr 6 w siedzibie Spółdzielni. W związku z panującą pandemią wirusa COVID-19 przetarg odbędzie się bez udziału oferentów. Wadium przepada w przypadku wygrania przetargu i nie podpisania umowy o najem lokalu.

Warunki przetargu i przejęcia lokalu w użytkowanie można otrzymać w siedzibie SM „Kolejarz” ul. 9 Maja 17, pok. 213, tel. 91 4410824 lub 91 4410801 wew. 824.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu oraz swobodnego wyboru oferenta.