Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin

Jesteś opiekunem osoby niesamodzielnej z chorobą otępienną?

Potrzebujesz sprzętu wspomagającego lub pielęgnacyjnego dla siebie bądź osoby, którą się opiekujesz?

Zostań uczestnikiem projektu – „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”

Projekt „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” realizowany jest w okresie 1 stycznia 2020 – 31 marca 2023 przez Gminę Miasto Szczecin w partnerstwie z Fundacją „Pasja” z Łobza oraz Fundacją Pomocy Chorym na Zanik Mięśni. Realizatorami projektu ze strony Gminy Miasta Szczecin są: Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 7.6 – Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Celem projektu jest udzielanie nieodpłatnego wsparcia Mieszkańcom Szczecina – osobom niesamodzielnym (w tym niesamodzielnym z powodu chorób otępiennych i osobom niepełnosprawnym) oraz ich opiekunom.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu wynosi 14 036 503,73 zł, w tym dofinansowanie z UE 11 931 028,17 zł.