Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie, działając na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 ze zmianami, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółdzielni, które odbędzie się w trybie głosowania korespondencyjnego.

Pod głosowanie w tym trybie poddana zostanie uchwała w sprawie zatwierdzenia warunków formalnych umożliwiających realizację przedsięwzięcia deweloperskiego w formule „zaprojektuj i wybuduj” pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem handlowo – usługowym, z garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. 9 Maja 84 w Szczecinie”.

Każdy członek spółdzielni otrzyma pakiet do głosowania korespondencyjnego wraz z projektem uchwały oraz instrukcją dotyczącą sposobu głosowania w terminie do 22 marca 2022 r.

Jednocześnie Zarząd Spółdzielni informuje, że:

  • Materiały są wyłożone w każdej administracji osiedla, w siedzibie Spółdzielni przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie oraz na stronie internetowej Spółdzielni.
  • dokumenty będą udostępniane zainteresowanym członkom w godzinach pracy Spółdzielni do dnia 30 marca 2022 r.
  • Wypełnioną kartę do głosowania należy wrzucić do urny w dniach

od 22 marca do 30 marca 2022 r. w godzinach pracy spółdzielni

lub odesłać w kopercie z dopiskiem „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SM „Kolejarz” na adres Spółdzielni w takim terminie, aby została doręczona do siedziby Spółdzielni przy ul. 9 Maja 17, 70-136 Szczecin do dnia 30 marca 2022 r.

Urny zostaną umieszczone w następujących lokalizacjach:

  • Administracja osiedla Wzgórze Hetmańskie, ul. 9 Maja 86 (Pon. 900 – 1700; Wt.– Pt. 730– 1500)
  • Administracja osiedla Śródmieście, ul. Potulicka 29   (Pon. 900 – 1700; Wt.– Pt. 730– 1500)
  • Administracja osiedla Ustronie, ul. Boryny 2           (Pon. 900 – 1700; Wt.– Pt. 730– 1500)
  • Siedziba Zarządu Spółdzielni, ul. 9 Maja 17   (Pon. – Pt. 700– 1800)

W dniu 30 marca 2022 r. (ostatni dzień głosowania) we wszystkich ww. lokalizacjach głos można oddać do godziny 1200.

  • Posiedzenie Kolegium, które dokona przeliczenia oddanych głosów, odbędzie się 31 marca 2022 r.
  • Informacja o wynikach głosowania zostanie wywieszona na klatkach schodowych, w siedzibie Spółdzielni przy ul. 9 Maja 17 oraz na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w terminie do 4 kwietnia 2022 r.