Przetarg ustny nieograniczony na pielęgnacje trawników w roku 2022 w zasobach SM „Kolejarz” w Szczecinie – 30.03.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na pielęgnacje trawników w roku 2022 w zasobach SM „Kolejarz” w Szczecinie.

Przetarg odbędzie się w dniu 30.03.2022 r. o godz. 10:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).

Szczegółowy zakres zamówienia i warunki udziału w przetargu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest do odbioru w siedzibie Spółdzielni, pokój 207 (tel. nr 91 44 10 823).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 30.03.2022 r. do godziny 0940 w sekretariacie Spółdzielni pokój 209.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.