Przetarg nieograniczony na roboty elektryczne w budynku przy ul. Potulickiej 40 – 14.04.2022 r.

Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Kolejarz”  w  Szczecinie ul. 9 Maja 17

ogłasza przetarg nieograniczony na:

  • modernizację instalacji elektrycznej wraz z wymianą WLZ od tablicy głównej TG do zestawów licznikowych TPL w piwnicy budynku przy ul. Potulickiej 40
  • remont instalacji elektrycznej wraz z wymianą osprzętu i opraw oświetleniowych w piwnicy w ciągach komunikacyjnych w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie położonym przy ul. Potulickiej 40.

Szczegółowy  zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni w pok. Nr 107 (I piętro).
Przetarg odbędzie się w dniu 14.04.2022 r. o godz. 10:30 w budynku Zarządu SM „Kolejarz”  ul. 9 Maja 17 w Szczecinie w sali nr 6 (parter).
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dn. 14.04.2022 r. do godz. 9:00 w sekretariacie Spółdzielni pok. Nr 209 (II piętro).
Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SWZ konto bankowe.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu  bez podania przyczyny.