Przetarg nieograniczony na wykonanie usług polegających na remoncie sanitariatów zlokalizowanych na II piętrze w budynku Zarządu przy 9 Maja 17 w Szczecinie – 26.04.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na

wykonanie usług polegających na remoncie sanitariatów zlokalizowanych na II piętrze w budynku Zarządu przy 9 Maja 17 w Szczecinie.

Szczegółowy zakres prac obejmują Specyfikacje Warunków Zamówienia, które są dostępne poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 26.04.2022 r. w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter) odpowiednio o godzinie 11:00.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 26.04.2022 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.