Przetarg ustny nieograniczony dla osób fizycznych na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego przy pl. Zwycięstwa 4/15 – 28.04.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie ul. 9 Maja 17, 70-136 Szczecin

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

dla osób fizycznych na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego przy:

  1. pl. Zwycięstwa 4/15 cena wywoławcza 246 000,00 zł, wadium 12 300,00 zł, pow. użytkowa lokalu mieszkalnego 48,60 m(2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka) – mieszkanie do remontu.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2022 r. o godz. 13:00  w siedzibie Spółdzielni sala nr 6.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 28.04.2022 r. na konto bankowe numer 50 1020 4795 0000 9302 0008 1901.

Istnieje możliwość obejrzenia mieszkania, po uzgodnieniu z Administracją Osiedla „Śródmieście” tel. 91 43 33 446.

Warunki przetargu można otrzymać w siedzibie SM „Kolejarz” pok. 113 tel. 91 44 10 815 (email:e.kukian@smkolejarz.szczecin.pl).

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny