Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych – 18.08.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem nw. lokali użytkowych:

  • godz. 12:00 na lokal o pow. 26,04 m2 zlokalizowany przy ul. Potulickiej 9 z przeznaczeniem na działalność usługowo – handlową. Wywoławcza stawka najmu netto wynosi 25,00 zł/m2, wadium w wys. 1.060,00 zł,
  • godz. 12:30 na lokal o pow. 19,66 m2 zlokalizowany przy ul. Klemensiewicza 4-10 z przeznaczeniem na działalność usługowo – handlową. Wywoławcza stawka najmu netto wynosi 9,00 zł/m2, wadium w wys. 420,00 zł,

Przetargi odbędą się w dniu 18.08.2022 r. w siedzibie Spółdzielni, sala nr 6. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium i złożenie pisemnej oferty. Wadium należy wpłacić w kasie, ofertę z określeniem zamierzonej działalności złożyć w sekretariacie Spółdzielni najpóźniej w dniu 17.08.2022 r. do godz. 14:30. Wadium przepada w przypadku wygrania przetargu i nie podpisania umowy o najem lokalu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” zaprasza również do negocjacji na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność usługowo – handlową:

  • przy ul. Mieszka I 105 o pow. 7,62 m2,
    oraz
  • na wynajem powierzchni ściennych pod reklamę, szyldy, logo firmy itp. ( w formie malowidła, banerów, ekranów).

Minimalne postąpienie przy licytacji stawki wynosi 5%. Osoba, która wygra negocjacje zobowiązana jest do wpłaty pieniężnego zabezpieczenia w wysokości jednomiesięcznego czynszu brutto. Informacje o możliwości dokonania wizji lokalnej pod numerem 91 44 10 824.
Oferty zawierające :
– dane oferenta,
– informacje o zamierzonej działalności,
– proponowaną dla lokalu użytkowego stawkę najmu netto zł/m2,
– proponowaną za wynajem powierzchni ściennej pod reklamę stawkę najmu netto zł/m2

prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ul. 9 Maja 17, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Warunki przetargu i przejęcia lokali w użytkowanie można otrzymać w siedzibie SM „Kolejarz” ul. 9 Maja 17, pok. 213, tel. 91 4410824 lub 91 4410801 wew. 824.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu oraz swobodnego wyboru oferenta.