Wybór Biegłego Rewidenta – 10.11.2022 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie zaprasza

do składania ofert na przeprowadzenie badania i ocenę sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” za 2022 i 2023 rok.

Termin składania ofert upływa 10 listopada 2022 r.  o godz. 15:00.

Szczegółowe zapytanie ofertowe dostępne jest poniżej: