Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji i napraw wewnętrznych instalacji gazowych polegających na wstawieniu/wymianie zaworów pod pionami gazowymi (na wspawane) i wymianie zaworów gwintowanych przed gazomierzami ze stożkowych na kulowe (dn32 i dn25) w budynkach mieszkalnych położonych na osiedlach „Wzgórze Hetmańskie” i „Cukrowa” – 10.03.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:

modernizacji i napraw wewnętrznych instalacji gazowych polegających na wstawieniu/wymianie zaworów pod pionami gazowymi (na wspawane) i wymianie zaworów gwintowanych przed gazomierzami ze stożkowych na kulowe (dn32 i dn25) w budynkach mieszkalnych położonych na osiedlach „Wzgórze Hetmańskie” i „Cukrowa”.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 10.03.2023 r. o godz. 10:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 10.03.2023 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SWZ konto bankowe.