Przetarg nieograniczony na wykonanie robót elektrycznych – 23.06.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie ul. 9 Maja 17

ogłasza przetarg nieograniczony na:    

 • wymianę osprzętu i opraw oświetleniowych na klatkach schodowych i w piwnicach w budynku przy ul. 9 Maja 42A – 42D w Szczecinie,
 • wymianę osprzętu i opraw oświetleniowych na klatkach schodowych i w piwnicach w budynku przy ul. Legnickiej 9 – 12 w Szczecinie,        
 • wymianę osprzętu i opraw elektrycznych,  modernizację instalacji elektrycznej wraz z wymianą WLZ, tablic głównych TG, WLZ pion wraz z tablicami piętrowymi TP oraz modernizacją zasilania do mieszkań, obwodów administracyjnych i obwodów w piwnicach, w budynku przy Placu Zwycięstwa 4, 5, 5A w Szczecinie.

Szczegółowe  zakresy prac obejmują Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia, które są dostępne poniżej lub w siedzibie Spółdzielni w pok. nr 206 (II piętro).

Przetarg odbędzie się w dniu 23.06.2020 r. o godz. 12:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz”  ul. 9 Maja 17 w Szczecinie w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do 23.06.2020 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Spółdzielni pok. Nr 209 (II piętro).

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż elektronicznych podzielników kosztów centralnego ogrzewania oraz prowadzenie serwisu odczytowo – rozliczeniowego – 26.06.2020 r.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOLEJARZ”

9. Maja 17, 70-136 Szczecin  

o g ł a s z a

przetarg nieograniczony

na dostawę i montaż elektronicznych podzielników kosztów centralnego ogrzewania oraz prowadzenie serwisu odczytowo – rozliczeniowego.

 

Szczegółowy zakres prac określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którą można uzyskać pocztą elektroniczną po skontaktowaniu się z Działem Eksploatacji (tel. nr 91 44 10 823, adres: d.jackowska@smkolejarz.szczecin.pl).

Wadium w wysokości 4 000 zł można wpłacić gotówką w kasie Spółdzielni w godzinach 11:00 – 14:30 lub przelewem na konto nr 17 1020 4795 0000 9102 0003 9719 w terminie do dnia 25.06.2020 r. godz. 13:00.

Przetarg odbędzie się w dniu 26.06.2020 r., godz. 09:00  w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 26.06.2020 r. do godz. 08.30 w sekretariacie Spółdzielni, pokój nr 209.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na konanie usług polegających na naprawie stropodachu wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Dunikowskiego 28 w Szczecinie – 05.06.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług polegających na:

„Naprawie stropodachu wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Dunikowskiego 28 w Szczecinie”.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się o godz. 10:00  w dniu 05.06.2020 r. w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 05.06.2020 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Uwaga awaria

Szanowni Państwo.

Informujemy, że w kwartale ulic Ruska 13-14a, Ruska 1a-1c, Frysztacka 5-8, Legnicka 1, 2, 3 i Częstochowska 2-10 nastąpiła przerwa w dostawie wody. Spowodowana jest ona awarią, którą właśnie usuwa Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Z informacji uzyskanej od pracowników  ZWiK wynika, że awaria zostanie usunięta najpóźniej do godziny 16. Jednocześnie informujemy, że beczkowóz został ustawiony przy budynku przy ul. Ruskiej 12.

Oferta pracy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz”
w Szczecinie
zatrudni na stanowiska:

1) kierownik administracji osiedla
2) elektryk
3) hydraulik

WYMAGANIA – kierownik administracji:
– wykształcenie wyższe lub średnie techniczne,
– staż pracy: 5 lat na podobnym stanowisku,
– brak przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3m,
– umiejętność kierowania zespołem,
– łatwość nawiązywania kontaktów.

WYMAGANIA – elektryk, hydraulik:
– wykształcenie minimum zasadnicze,
– staż pracy: 2 lata na podobnym stanowisku,
– brak przeciwwskazań do pracy fizycznej, do pracy na wysokości powyżej 3m,
– elektryk: uprawnienia elektryczne na stanowisku eksploatacji,
hydraulik: uprawnienia gazowe i cieplne na stanowisku eksploatacji,
– umiejętności manualne,
– łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole.

Preferowane doświadczenie pracy w spółdzielczości mieszkaniowej. W przypadku aplikacji na stanowisko kierownika administracji osiedla preferowane
uprawnienia budowlane.

Oferty składane przez kandydatów winny zawierać:
– kwestionariusz osobowy z przebiegiem pracy zawodowej,
– odpisy (ksero) dokumentów zawierające posiadane kwalifikacje,
– mile widziane referencje.

Oferty należy składać do dnia 31.05.2020 r. na adres e-mail: kadry@smkolejarz.szczecin.pl
tel. 91- 44-10-837 lub w siedzibie SM „Kolejarz” w Szczecinie ul. 9 Maja 17.

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług polegających na przebudowie altany śmietnikowej przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy al. Powstańców Wlkp. 9-9b w Szczecinie – 31.03.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług polegających na przebudowie altany śmietnikowej przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy al. Powstańców Wlkp. 9-9b w Szczecinie.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 31.03.2020 r. o godz. 12:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 31.03.2020 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług murarsko-tynkarskich, posadzkarskich oraz stolarskich wraz z robotami przygotowawczymi w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych na osiedlu „Śródmieście” w Szczecinie – 31.03.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług murarsko-tynkarskich, posadzkarskich oraz stolarskich wraz
z robotami przygotowawczymi w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych na osiedlu „Śródmieście” w Szczecinie.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 31.03.2020 r. w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter) o godz. 11:00.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 31.03.2020 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług polegających na renowacji elewacji wraz z robotami przygotowawczymi budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych na osiedlu „Wzgórze Hetmańskie” w Szczecinie – 31.03.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług polegających na renowacji elewacji wraz z robotami przygotowawczymi budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych na osiedlu „Wzgórze Hetmańskie” w Szczecinie.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 31.03.2020 r. w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter) o godz. 10:00.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 31.03.2020 r. do godz. 9:00 w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Zadzwoń zamiast przychodzić!

Szanowni Mieszkańcy.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” zwraca się z prośbą o maksymalne ograniczenie wizyt w siedzibie Zarządu Spółdzielni oraz w poszczególnych Administracjach. W razie potrzeby prosimy o kontakt telefoniczny, a nasi pracownicy dołożą wszelkich starań, aby Państwa wizyta w Spółdzielni nie była konieczna.

Poniżej podajemy numery telefonów pod którymi można skontaktować się z pracownikami Spółdzielni:

Dział czynszów

91 4410827, 91 4410828, 91 4410829, 91 4410831

Dział organizacyjno-członkowski

91 4410815, 830

Pracownicy zajmujący się zaległościami w opłatach

91 4410813, 814

Sekretariat

91 4410801

Administracja Osiedla Śródmieście

91 4333446

Administracja Osiedla Wzgórze Hetmańskie

91 4822133

Administracja Osiedla Ustronie

91 4823065

Zebrania Osiedlowe Mieszkańców – 2020 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie, działając na podstawie § 53 Statutu Spółdzielni oraz na podstawie § 4 ust. 1 „Regulaminu Zebrań Osiedlowych Mieszkańców”, zwołuje Zebrania Osiedlowe Mieszkańców. Zebrania odbędą się w następujących terminach:

 1. „Śródmieście” – 24 lutego 2020 r. o godzinie 1700 w sali Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Sowińskiego 3 w Szczecinie,
 2. „Cukrowa” i „Mieszka I” – 25 lutego 2020 r. o godzinie 1700 w sali Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej 8 w Szczecinie,
 3. „Ustronie” – 26 lutego 2020 r. o godzinie 1730 w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie,
 4. „Smolańska” – 27 lutego 2020 r. o godzinie 1730 w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie,
 5. „Wzgórze Hetmańskie I” – 3 marca 2020 r. o godzinie 1730 w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie,
 6. „Wzgórze Hetmańskie II” – 4 marca 2020 r. o godzinie 1730 w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie,
 7. „Wzgórze Hetmańskie III” – 5 marca 2020 r. o godzinie 1730 w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie,

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Prezydium Zebrania.
 3. Wybór Komisji: a) Mandatowo-Skrutacyjnej, b) Wnioskowej
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla za 2019 r.
 6. Przedstawienie informacji o realizacji wniosków przyjętych przez odpowiednie Zebranie Osiedlowe Mieszkańców w 2019 r.
 7. Poinformowanie o sprawach, które będą poruszane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
 8. Dyskusja na temat spraw bieżących mieszkańców osiedli biorących udział w Zebraniu Mieszkańców.
 9. Przedstawienie wniosków zgłoszonych do Komisji Wnioskowej oraz przeprowadzenie głosowania nad przyjęciem poszczególnych wniosków do realizacji.
 10. Zamknięcie obrad.

Mandaty uprawniające do czynnego uczestnictwa w Zebraniu będą wydawane członkom po okazaniu dowodu tożsamości.