Przetarg nieograniczony na wykonanie przeglądów technicznych instalacji i przyborów gazowych w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie – 19.09.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przeglądów technicznych instalacji i przyborów gazowych w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 19.09.2023 r. o godz. 10:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 19.09.2023 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SWZ konto bankowe. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

SWZ

Przetarg nieograniczony na wykonanie w formule „Zaprojektuj i wybuduj” kompletnej dokumentacji projektowej architektoniczno – budowlanej i robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem handlowo – usługowym, garażem podziemnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. 9 Maja 84 w Szczecinie” – 15.09.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na

wykonanie w formule „Zaprojektuj i wybuduj” kompletnej dokumentacji projektowej architektoniczno – budowlanej i robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem handlowo – usługowym, garażem podziemnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. 9 Maja 84 w Szczecinie”.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 15.09.2023 r. w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter) o godz. 10:00.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 15.09.2023 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść przelewem na wskazane w SWZ konto bankowe lub w formie gwarancji bankowej. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony a wykonanie w formule „Zaprojektuj i wybuduj” kompletnej dokumentacji projektowej robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlowo – usługową w parterze, garażem podziemnym i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce gruntu nr 60/1 i 60/2 przy ul. Milczańskiej 8 w Szczecinie – 30.08.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie w formule „Zaprojektuj i wybuduj” kompletnej dokumentacji projektowej robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlowo – usługową w parterze, garażem podziemnym i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce gruntu nr 60/1 i 60/2 przy ul. Milczańskiej 8 w Szczecinie.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 30.08.2023 r. w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter) o godz. 10:00.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 30.08.2023 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe lub w formie gwarancji bankowej. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług elektrycznych w budynkach mieszkalnych położonych w Szczecinie – 07.07.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług elektrycznych w budynkach mieszkalnych położonych w Szczecinie, polegających na:

  1. wymianie zestawów licznikowych,
  2. wymianie przewodów zasilających WLZ z tablicy głównej TG do zestawów licznikowych TL,
  3. wymianie opraw oświetleniowych LED z czujnikiem ruchu)”.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 07.07.2023 r. o godz. 10:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 07.07.2023 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SWZ konto bankowe. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi: wymiana dźwigów osobowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi:

„Wymiana dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Mieszka I 106 i 104 w Szczecinie”.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 107.

Przetarg odbędzie się w dniu 21.06.2023 r. o godz. 10:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 21.06.2023 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług polegających na wymianie okładzin schodów zewnętrznych na okładziny antypoślizgowe, remoncie tarasu oraz wymianie balustrad w budynku usługowym położonym przy ul. Mieszka I 103 w Szczecinie – 19.05.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług polegających na wymianie okładzin schodów zewnętrznych na okładziny antypoślizgowe, remoncie tarasu oraz wymianie balustrad w budynku usługowym położonym przy ul. Mieszka I 103 w Szczecinie.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 19.05.2023 r. o godz. 10:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 19.05.2023 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług polegających na schodów zewnętrznych żelbetowych  na schody stalowe z pomieszczeń DPS zlokalizowanych w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Potulickiej 40 w Szczecinie – 19.05.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług polegających na schodów zewnętrznych żelbetowych  na schody stalowe z pomieszczeń DPS zlokalizowanych w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Potulickiej 40 w Szczecinie.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 19.05.2023 r. o godz. 11:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 19.05.2023 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SWZ konto bankowe. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

UWAGA – ważna informacja

Informacja ze strony Szczecińskiej Energetyki Cieplnej:

Szanowni Państwo,

informujemy iż w rejonie dzielnicy Pomorzany mogą wystąpić zakłócenia w dostawach ciepła i ciepłej wody.

Przyczyną tej sytuacji są prace na dwóch blokach ciepłowniczych w należącej do PGE Energia Ciepła Elektrociepłowni Pomorzany.

Prowadzone prace zakończą się dzisiaj w późnych godzinach wieczornych.

Aby zminimalizować utrudnienia dla mieszkańców oraz uzupełnić brakujące w systemie ciepło, SEC uruchomiła ciepłownię Marlicza.

O zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco.

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług elektrycznych w budynku mieszkalnym położonym w Szczecinie przy al. Powstańców Wielkopolskich 49-51c – 19.04.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług elektrycznych w budynku mieszkalnym położonym w Szczecinie przy al. Powstańców Wielkopolskich 49-51c, polegających na:

  1. wymianie WLZ-pion, zestawów licznikowych TPL, zasilań do mieszkań, tablic mieszkaniowych TM, instalacji administracyjnej oświetlenia klatek schodowych, korytarzy piwnic wraz z wykonaniem połączeń wyrównawczych (4 klatki; nr 49, 49a, 49b i 49c),
  2. wymianie osprzętu elektrycznego (9 klatek; nr 49, 49b, 49c, 50a, 50b, 50d, 50e, 51a i 51c),
  3. wykonaniu oświetlenia zewnętrznego (4 klatki; nr 49, 49a, 49b i 49c).

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 19.04.2023 r. o godz. 10:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 19.04.2023 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SWZ konto bankowe. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

SWZ - roboty elektryczne Powst. Wlkp. 49-51c

Świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego

W związku z wejściem w życie z dniem 28 kwietnia 2023 r. Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, wdrażającej do polskiego systemu prawnego przepisów unijnych, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie uprzejmie informuje, że wymaganą dokumentację techniczną do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej, o której mowa w Dz.U. z 2022 r. poz. 2206, udostępnia się do wglądu, w siedzibie Spółdzielni przy ul. 9 Maja 17 –  Dział Techniczny pok. 202, od poniedziałku do piątku w godzinach 900-1400

Jednocześnie informujemy, iż ww. dokumentacja okazywana jest wyłącznie właścicielowi lokalu mieszkalnego lub osobom działającym na podstawie udzielonego przez niego pełnomocnictwa. Osoby zainteresowane udostępnieniem danych budynku w celu wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego, do którego posiadają tytuł prawny, powinny złożyć w Spółdzielni stosowny wniosek.