Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi: wymiana dźwigów osobowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi:

„Wymiana dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Mieszka I 106 i 104 w Szczecinie”.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 107.

Przetarg odbędzie się w dniu 21.06.2023 r. o godz. 10:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 21.06.2023 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług polegających na wymianie okładzin schodów zewnętrznych na okładziny antypoślizgowe, remoncie tarasu oraz wymianie balustrad w budynku usługowym położonym przy ul. Mieszka I 103 w Szczecinie – 19.05.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług polegających na wymianie okładzin schodów zewnętrznych na okładziny antypoślizgowe, remoncie tarasu oraz wymianie balustrad w budynku usługowym położonym przy ul. Mieszka I 103 w Szczecinie.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 19.05.2023 r. o godz. 10:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 19.05.2023 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług polegających na schodów zewnętrznych żelbetowych  na schody stalowe z pomieszczeń DPS zlokalizowanych w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Potulickiej 40 w Szczecinie – 19.05.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług polegających na schodów zewnętrznych żelbetowych  na schody stalowe z pomieszczeń DPS zlokalizowanych w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Potulickiej 40 w Szczecinie.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 19.05.2023 r. o godz. 11:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 19.05.2023 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SWZ konto bankowe. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

UWAGA – ważna informacja

Informacja ze strony Szczecińskiej Energetyki Cieplnej:

Szanowni Państwo,

informujemy iż w rejonie dzielnicy Pomorzany mogą wystąpić zakłócenia w dostawach ciepła i ciepłej wody.

Przyczyną tej sytuacji są prace na dwóch blokach ciepłowniczych w należącej do PGE Energia Ciepła Elektrociepłowni Pomorzany.

Prowadzone prace zakończą się dzisiaj w późnych godzinach wieczornych.

Aby zminimalizować utrudnienia dla mieszkańców oraz uzupełnić brakujące w systemie ciepło, SEC uruchomiła ciepłownię Marlicza.

O zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco.

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług elektrycznych w budynku mieszkalnym położonym w Szczecinie przy al. Powstańców Wielkopolskich 49-51c – 19.04.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług elektrycznych w budynku mieszkalnym położonym w Szczecinie przy al. Powstańców Wielkopolskich 49-51c, polegających na:

 1. wymianie WLZ-pion, zestawów licznikowych TPL, zasilań do mieszkań, tablic mieszkaniowych TM, instalacji administracyjnej oświetlenia klatek schodowych, korytarzy piwnic wraz z wykonaniem połączeń wyrównawczych (4 klatki; nr 49, 49a, 49b i 49c),
 2. wymianie osprzętu elektrycznego (9 klatek; nr 49, 49b, 49c, 50a, 50b, 50d, 50e, 51a i 51c),
 3. wykonaniu oświetlenia zewnętrznego (4 klatki; nr 49, 49a, 49b i 49c).

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 19.04.2023 r. o godz. 10:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 19.04.2023 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SWZ konto bankowe. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

SWZ - roboty elektryczne Powst. Wlkp. 49-51c

Świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego

W związku z wejściem w życie z dniem 28 kwietnia 2023 r. Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, wdrażającej do polskiego systemu prawnego przepisów unijnych, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie uprzejmie informuje, że wymaganą dokumentację techniczną do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej, o której mowa w Dz.U. z 2022 r. poz. 2206, udostępnia się do wglądu, w siedzibie Spółdzielni przy ul. 9 Maja 17 –  Dział Techniczny pok. 202, od poniedziałku do piątku w godzinach 900-1400

Jednocześnie informujemy, iż ww. dokumentacja okazywana jest wyłącznie właścicielowi lokalu mieszkalnego lub osobom działającym na podstawie udzielonego przez niego pełnomocnictwa. Osoby zainteresowane udostępnieniem danych budynku w celu wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego, do którego posiadają tytuł prawny, powinny złożyć w Spółdzielni stosowny wniosek.

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług malarskich, stolarskich i posadzkarskich w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Szczecinie przy ulicach: Klemensiewicza 15 i Kaszubska 27-27B – 29.03.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług malarskich, stolarskich i posadzkarskich w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Szczecinie przy ulicach: Klemensiewicza 15 i Kaszubska 27-27B”.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 29.03.2023 r. o godz. 11:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 29.03.2023 r. do godz. 9:00 w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SWZ konto bankowe. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na wykonanie hydroforni dla potrzeb bytowych i p.poż w budynkach mieszkalnych wraz z budową przyłączy wodociągowych do budynków położonych w Szczecinie przy ulicach Legnicka 1 i Legnicka 2 – 29.03.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonanie hydroforni dla potrzeb bytowych i p.poż w budynkach mieszkalnych wraz z budową przyłączy wodociągowych do budynków położonych w Szczecinie przy ulicach Legnicka 1 i Legnicka 2”.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 29.03.2023 r. o godz. 10:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 29.03.2023 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SWZ konto bankowe. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

UWAGA AWARIA

Informacja ze strony SEC.

Dzisiaj w godzinach wczesnoporannych doszło do nieszczelności urządzeń produkcyjnych bloku A i bloku B w EC Pomorzany. Praca bloku B będzie przywrócona tak szybko jak to możliwe. W celu wyjaśnienia przyczyn nieszczelności bloku A została powołana specjalna komisja.

Aby zapewnić ciągłość produkcji ciepła SEC uruchomił źródło szczytowe rezerwowe – Ciepłownię Rejonową Marlicza, która wraz z innymi źródłami pracuje pełną mocą. Dodatkowo prowadzimy na bieżąco regulacje systemu ciepłowniczego, aby dystrybuować ciepło równomiernie.

Z uwagi na warunki pogodowe mogą jednak występować niedogrzewania w obszarach najbliższych EC Pomorzany.

Służby techniczne SEC i PGE współpracują i pozostają w stałym kontakcie, aby jak najszybciej przywrócić pełne dostawy ciepła w Szczecinie.

Aktualizacje dot. statusu przywracania dostaw ciepła oraz na temat bieżącej sytuacji będziemy publikować na stronie sec.com.pl

Zachęcamy do korzystania z tego źródła informacji, aby służbom technicznym SEC i PGE dać możliwość niezakłóconej pracy i jak najszybszego przywrócenia pełnych parametrów pracy systemu.

Zebrania Osiedlowe Mieszkańców

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie, działając na podstawie § 53 Statutu Spółdzielni oraz na podstawie § 4 ust. 1 „Regulaminu Zebrań Osiedlowych Mieszkańców”, zwołuje Zebrania Osiedlowe Mieszkańców. Zebrania odbędą się w następujących terminach:

 1. „Wzgórze Hetmańskie I” – 13 marca 2023 r. o godzinie 1730 w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie,
 2. „Wzgórze Hetmańskie II” – 14 marca 2023 r. o godzinie 1730 w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie,
 3. „Wzgórze Hetmańskie III” – 15 marca 2023 r. o godzinie 1730 w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie.
 4. „Ustronie” – 16 marca 2023 r. o godzinie 1730 w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie,
 5. „Smolańska” – 20 marca 2023 r. o godzinie 1730 w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie,
 6. „Cukrowa” – 21 marca 2023 r. o godzinie 1700 w sali 002 Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej 8 w Szczecinie,
 7. „Śródmieście” – 22 marca 2023 r. o godzinie 1630 w sali konferencyjnej Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy ul. Sowińskiego 68 w Szczecinie,
 8. „Mieszka I” – 23 marca 2023 r. o godzinie 1730 w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Prezydium Zebrania.
 3. Wybór Komisji:
  • Mandatowo-Skrutacyjnej,
  • Wnioskowej.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Osiedla za 2022 r.
 6. Przedstawienie informacji o realizacji wniosków przyjętych przez odpowiednie Zebranie Osiedlowe Mieszkańców w 2022 r.
 7. Przedstawienie spraw, które będą poruszane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
 8. Dyskusja na temat spraw bieżących mieszkańców osiedli.
 9. Przedstawienie wniosków zgłoszonych do Komisji Wnioskowej oraz przeprowadzenie głosowania nad przyjęciem poszczególnych wniosków do realizacji.
 10. Zamknięcie obrad.

Mandaty uprawniające do czynnego uczestnictwa w Zebraniu będą wydawane członkom po okazaniu dowodu tożsamości.