Przetarg nieograniczony – roboty elektryczne

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOLEJARZ” w SZCZECINIE ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na:

 • wymianę głównych tablic rozdzielczych TG na klatkach schodowych nr 49A, 50, 50C, 51B w budynku mieszkalnym,
 • demontaż złącz kablowych ZK-3A ENEA Operator S.A. z klatek schodowych nr 49A, 50, 50C, 51B w budynku mieszkalnym,
 • ustawienie nowych złącz kablowych ZK-3A przy odpowiednich ww. klatkach schodowych na zewnątrz budynku,
  – przy al. Powstańców Wielkopolskich nr 49 – 51C w Szczecinie.

 

 • remont instalacji elektrycznej wraz z wymianą WLZ pion z tablicami piętrowymi TP oraz z wymianą WLZ do tablic licznikowych, wymianą tablic licznikowych i montażem w lokalach tablic mieszkaniowych TM z zabezpieczeniami,
 • remont instalacji elektrycznej wraz z wymianą osprzętu i opraw oświetleniowych na klatkach schodowych, w piwnicach i w pomieszczeniach gospodarczych
  – w budynku mieszkalnym przy ul. 9 Maja 42A – 42D w Szczecinie.

 

 • remont Instalacji elektrycznej wraz z wymianą WLZ pion z tablicami piętrowymi TP oraz wymianą WLZ do mieszkań, wymianą tablic licznikowych w mieszkaniach i montażem tablic mieszkaniowych TM z zabezpieczeniami
 • remont instalacji elektrycznej wraz z wymianą osprzętu, opraw oświetleniowych na klatkach schodowych, w piwnicach i pomieszczeniach gospodarczych
  – w budynku mieszkalnym przy ul. Milczańskiej 34 – 43 w Szczecinie

 

 • wymiana osprzętu i opraw oświetleniowych na klatkach schodowych, w piwnicach i pomieszczeniach gospodarczych,
 • modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą WLZ, tablic głównych TG, modernizacją zasilania do mieszkań, obwodów administracyjnych i obwodów w piwnicach,
 • demontaż całej istniejącej wewnętrznej instalacji gazowej,
  – w budynku mieszkalnym przy pl. Zwycięstwa 4, 5. 5A w Szczecinie.

Szczegółowe zakresy prac obejmują Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia, które są dostępne poniżej lub w siedzibie Spółdzielni w pok. Nr 206 (II piętro).

Przetarg odbędzie się w dniu 01.09.2020 r. o godz. 12:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” ul. 9 Maja 17 w Szczecinie w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dn. 01.09.2020 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Spółdzielni pok. Nr 209 (II piętro). Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług polegających na wykonaniu robót budowlano-remontowych, izolacyjnych, tynkarskich i posadzkarskich na balkonach w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Klemensiewicza 17 w Szczecinie – 14.08.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług polegających na

„Wykonaniu robót budowlano-remontowych, izolacyjnych, tynkarskich i posadzkarskich na balkonach

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Klemensiewicza 17 w Szczecinie”.

 

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.08.2020 r. o godz. 11:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 14.08.2020 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług polegających na dociepleniu ściany szczytowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Cukrowej 33-43 w Szczecinie – 14.08.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie usług polegających na „Dociepleniu ściany szczytowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Cukrowej 33-43 w Szczecinie”.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która dostępna jest poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.08.2020 r. o godz. 10:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 14.08.2020 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót elektrycznych – 23.06.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie ul. 9 Maja 17

ogłasza przetarg nieograniczony na:    

 • wymianę osprzętu i opraw oświetleniowych na klatkach schodowych i w piwnicach w budynku przy ul. 9 Maja 42A – 42D w Szczecinie,
 • wymianę osprzętu i opraw oświetleniowych na klatkach schodowych i w piwnicach w budynku przy ul. Legnickiej 9 – 12 w Szczecinie,        
 • wymianę osprzętu i opraw elektrycznych,  modernizację instalacji elektrycznej wraz z wymianą WLZ, tablic głównych TG, WLZ pion wraz z tablicami piętrowymi TP oraz modernizacją zasilania do mieszkań, obwodów administracyjnych i obwodów w piwnicach, w budynku przy Placu Zwycięstwa 4, 5, 5A w Szczecinie.

Szczegółowe  zakresy prac obejmują Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia, które są dostępne poniżej lub w siedzibie Spółdzielni w pok. nr 206 (II piętro).

Przetarg odbędzie się w dniu 23.06.2020 r. o godz. 12:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz”  ul. 9 Maja 17 w Szczecinie w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do 23.06.2020 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Spółdzielni pok. Nr 209 (II piętro).

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż elektronicznych podzielników kosztów centralnego ogrzewania oraz prowadzenie serwisu odczytowo – rozliczeniowego – 26.06.2020 r.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOLEJARZ”

9. Maja 17, 70-136 Szczecin  

o g ł a s z a

przetarg nieograniczony

na dostawę i montaż elektronicznych podzielników kosztów centralnego ogrzewania oraz prowadzenie serwisu odczytowo – rozliczeniowego.

 

Szczegółowy zakres prac określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którą można uzyskać pocztą elektroniczną po skontaktowaniu się z Działem Eksploatacji (tel. nr 91 44 10 823, adres: d.jackowska@smkolejarz.szczecin.pl).

Wadium w wysokości 4 000 zł można wpłacić gotówką w kasie Spółdzielni w godzinach 11:00 – 14:30 lub przelewem na konto nr 17 1020 4795 0000 9102 0003 9719 w terminie do dnia 25.06.2020 r. godz. 13:00.

Przetarg odbędzie się w dniu 26.06.2020 r., godz. 09:00  w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 26.06.2020 r. do godz. 08.30 w sekretariacie Spółdzielni, pokój nr 209.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na konanie usług polegających na naprawie stropodachu wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Dunikowskiego 28 w Szczecinie – 05.06.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług polegających na:

„Naprawie stropodachu wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Dunikowskiego 28 w Szczecinie”.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się o godz. 10:00  w dniu 05.06.2020 r. w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 05.06.2020 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Uwaga awaria

Szanowni Państwo.

Informujemy, że w kwartale ulic Ruska 13-14a, Ruska 1a-1c, Frysztacka 5-8, Legnicka 1, 2, 3 i Częstochowska 2-10 nastąpiła przerwa w dostawie wody. Spowodowana jest ona awarią, którą właśnie usuwa Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Z informacji uzyskanej od pracowników  ZWiK wynika, że awaria zostanie usunięta najpóźniej do godziny 16. Jednocześnie informujemy, że beczkowóz został ustawiony przy budynku przy ul. Ruskiej 12.

Oferta pracy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz”
w Szczecinie
zatrudni na stanowiska:

1) kierownik administracji osiedla
2) elektryk
3) hydraulik

WYMAGANIA – kierownik administracji:
– wykształcenie wyższe lub średnie techniczne,
– staż pracy: 5 lat na podobnym stanowisku,
– brak przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3m,
– umiejętność kierowania zespołem,
– łatwość nawiązywania kontaktów.

WYMAGANIA – elektryk, hydraulik:
– wykształcenie minimum zasadnicze,
– staż pracy: 2 lata na podobnym stanowisku,
– brak przeciwwskazań do pracy fizycznej, do pracy na wysokości powyżej 3m,
– elektryk: uprawnienia elektryczne na stanowisku eksploatacji,
hydraulik: uprawnienia gazowe i cieplne na stanowisku eksploatacji,
– umiejętności manualne,
– łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole.

Preferowane doświadczenie pracy w spółdzielczości mieszkaniowej. W przypadku aplikacji na stanowisko kierownika administracji osiedla preferowane
uprawnienia budowlane.

Oferty składane przez kandydatów winny zawierać:
– kwestionariusz osobowy z przebiegiem pracy zawodowej,
– odpisy (ksero) dokumentów zawierające posiadane kwalifikacje,
– mile widziane referencje.

Oferty należy składać do dnia 31.05.2020 r. na adres e-mail: kadry@smkolejarz.szczecin.pl
tel. 91- 44-10-837 lub w siedzibie SM „Kolejarz” w Szczecinie ul. 9 Maja 17.