Wymiana podzielników – Dunikowskiego 28 i 30

Harmonogram wymiany podzielników:

 • Dunikowskiego 28 – od parteru do V piętra – 24 października 2022 r. (poniedziałek)
 • Dunikowskiego 28 – od VI piętra do XI piętra – 25 października 2022 r. (wtorek)
 • Dunikowskiego 30 – od parteru do V piętra – 26 października 2022 r. (środa)
 • Dunikowskiego 30 – od VI piętra do XI piętra – 27 października 2022 r. (czwartek)

Zebrania Osiedlowe Mieszkańców

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie, działając na podstawie § 53 Statutu Spółdzielni oraz na podstawie § 4 ust. 1 „Regulaminu Zebrań Osiedlowych Mieszkańców”, zwołuje Zebrania Osiedlowe Mieszkańców.

Zebrania odbędą się w następujących terminach:

 1. „Mieszka I” – 30 sierpnia 2022 r. o godzinie 1730 w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie,
 2. „Cukrowa” – 31 sierpnia 2022 r. o godzinie 1700 w sali Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej 8 w Szczecinie,
 3. „Smolańska” – 1 września 2022 r. o godzinie 1730 w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie,
 4. „Ustronie” – 5 września 2022 r. o godzinie 1730 w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie,
 5. „Śródmieście” – 6 września 2022 r. o godzinie 1730 w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie,
 6. „Wzgórze Hetmańskie I” – 7 września 2022 r. o godzinie 1730 w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie,
 7. „Wzgórze Hetmańskie II” – 8 września 2022 r. o godzinie 1730 w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie,
 8. „Wzgórze Hetmańskie III” – 12 września 2022 r. o godzinie 1730 w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Prezydium Zebrania.
 3. Wybór Komisji: (Mandatowo-Skrutacyjnej, Wnioskowej).
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla za 2020 r. i 2021 r.
 6. Przeprowadzenie wyborów do Rady Osiedla.
 7. Przedstawienie informacji o realizacji wniosków przyjętych przez odpowiednie Zebranie Osiedlowe Mieszkańców w 2019 r.
 8. Poinformowanie o sprawach, które będą poruszane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
 9. Dyskusja na temat spraw bieżących mieszkańców osiedli biorących udział w Zebraniu Mieszkańców.
 10. Przedstawienie wniosków zgłoszonych do Komisji Wnioskowej oraz przeprowadzenie głosowania nad przyjęciem poszczególnych wniosków do realizacji.
 11. Zamknięcie obrad.

 

Mandaty uprawniające do czynnego uczestnictwa w Zebraniu będą wydawane członkom po okazaniu dowodu tożsamości.

Miejsca parkingowe – Ruska 1a-1c

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOLEJARZ” W SZCZECINIE UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA NA WŁASNOŚĆ MIEJSCA PARKINGOWEGO W GARAŻOWCU BUDYNKU PRZY UL. RUSKIEJ 1A-1C. CENA JEDNEGO MIEJSCA WYNOSI 40.000,00 zł + KOSZTY OPŁATY NOTARIALNEJ.

PONADTO INFORMUJEMY, ŻE WOLNE MIEJSCA PARKINGOWE W GARAŻOWCU MOŻNA RÓWNIEŻ WYNAJĄĆ NA PODSTAWIE UMOWY NAJMU. MIESIĘCZNA OPŁATA CZYNSZOWA TO KWOTA 350,00 zł.   

DO WYNAJĘCIA SĄ RÓWNIEŻ MIEJSCA POSTOJOWE ZNAJDUJĄCE SIĘ NA PARKINGU NAZIEMNYM. MIESIĘCZNY KOSZT NAJMU WYNOSI 184,50 zł.

PRZY ZAWIERANIU UMÓW NAJMU BĘDZIE POBIERANA KAUCJA, ZWROTNA PO ZAKOŃCZENIU UMOWY.

W PRZYPADKU PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT POD NUMEREM 91 44 10 824.