Przetarg nieograniczony na wykonanie prac brukarskich, montaż urządzeń do ćwiczeń, urządzeń małej architektury i nasadzenie roślin ozdobnych w ramach realizacji zadania p.n. „Siłownia plenerowa” na terenie osiedla Wzgórze Hetmańskie w Szczecinie – 17.05.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” ul. 9 Maja 17, 70-136 Szczecin ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac brukarskich, montaż urządzeń do ćwiczeń, urządzeń małej architektury i nasadzenie roślin ozdobnych w ramach realizacji zadania p.n. „Siłownia plenerowa” na terenie osiedla Wzgórze Hetmańskie w Szczecinie.

 

Szczegółowy zakres prac określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest do odbioru w siedzibie Spółdzielni w pok. 207  (tel. nr 91 44 10 823).

Przetarg odbędzie się w dniu 17.05.2019 r., godz. 11:00  w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 17.05.2019 r. do godz. 9:00 w sekretariacie Spółdzielni, pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Spółdzielni – 18.04.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie „Wymiany dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Spółdzielni”.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni w pok. 202.

Przetarg odbędzie się w dniu 18.04.2019 r. w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter) o godz. 13:00.

Ofertę w zamkniętej kopercie należy składać do dnia 18.04.2019 r. do godz. 9:00 w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu przybudówek oraz przebudowę daszków nad wiatrołapami kiosków wejściowych do budynków mieszkalnych Spółdzielni – 18.04.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie „Remontu przybudówek oraz przebudowę daszków nad wiatrołapami kiosków wejściowych do budynków mieszkalnych Spółdzielni”.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni w pok. 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 18.04.2019 r. w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter) o godz. 12:00.

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 18.04.2019 r. do godz. 9:00 w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na wykonanie regeneracji wraz z częściową naprawą oraz usunięciem tłustych osadów z pionowych i poziomych odpływów wewnętrznych kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z usunięciem nieszczelności w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Spółdzielni – 18.04.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie „Regeneracji wraz z częściową naprawą oraz usunięciem tłustych osadów z pionowych i poziomych odpływów wewnętrznych kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z usunięciem nieszczelności w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Spółdzielni”.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój nr 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 18.04.2019 r. w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter) o godz. 11:00.

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 18.04.2019 r. do godz. 9:00 w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót termomodernizacyjnych – 28.03.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie następujących usług:

 • Docieplenie ściany zewnętrznej zachodniej i naprawa ściany południowej budynku mieszkalnego wysokiego przy ul. 9 Maja 10 w Szczecinie.
 • Renowacja elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Frysztackiej 5-8 w Szczecinie.
 • Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Budziszyńskiej 35 i 36 w Szczecinie.
 • Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego (w budowie) przy ul. Ruskiej, Legnickiej w Szczecinie (działka gr. 114/14)

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni w pok. 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.03.2019 r. w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter) o godz. 11:00.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 28.03.2019 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług budowlano-remontowych, izolacyjnych, tynkarskich i posadzkarskich na balkonach w budynkach mieszkalnych Spółdzielni – 12.03.2019r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:
„Usług budowlano-remontowych, izolacyjnych, tynkarskich i posadzkarskich na balkonach w budynkach mieszkalnych Spółdzielni”.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest dostępna na stronie internetowej Spółdzielni: www.smkolejarz.szczecin.pl lub w siedzibie Spółdzielni w pok. 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.03.2019 r. w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter) o godz. 11:00 .
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 12.03.2019 r. do godz. 9:00 w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.
Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w
SIWZ konto bankowe.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług malarskich wraz z robotami przygotowawczymi w budynkach mieszkalnych Spółdzielni – 12.03.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:
„Usług malarskich wraz z robotami przygotowawczymi w budynkach mieszkalnych Spółdzielni”.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, które są dostępne na stronie internetowej Spółdzielni: www.smkolejarz.szczecin.pl lub w siedzibie Spółdzielni w pok. 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.03.2019 r. w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter) o godz. 12:00 .
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 12.03.2019 r. do godz. 9:00 w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.
Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w
SIWZ konto bankowe.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac budowlano-montażowych przy realizacji zadania pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi w ilości 61 sztuk, lokalem handlowo-usługowym, garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce gruntu 114/14 w rejonie ulic Legnicka i Ruska w Szczecinie”.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac budowlano-montażowych przy realizacji zadania pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi w ilości 61 sztuk, lokalem handlowo-usługowym, garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce gruntu 114/14 w rejonie ulic Legnicka i Ruska w Szczecinie”

Przedmiot zamówienia:

 1. Dach zielony nad garażem 600 m2.
 2. Wykonanie izolacji stropu garażu z wełny gr. 10 cm o powierzchni 1.620 m2.
 3. Wykonanie posadzki w garażu o powierzchni 1.600 m2.
 4. Wykonanie tynków gipsowych około 12.500 m2.
 5. Wykonanie docieplenia budynku około 2.350 m2.
 6. Wykonanie podkładów betonowych z izolacją cieplną i przeciwwodną około 3.000 m2.
 7. Posadzki i okładziny schodów z płytek gresowych około 800 m2.
 8. Schody terenowe, nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm, około 1.000 m2.

Zamawiający zaleca Wykonawcom zapoznać się szczegółowo z miejscem wykonywania usług i zakresem wymaganych prac.


W przypadku pytań prosimy o kontakt z:

 • Kierownikiem Działu Technicznego mgr inż. Leszkiem Łukaszewiczem tel. 506 081 602,
 • Inspektorem nadzoru Piotrem Świderkiem tel. 506 081 604.

Oferty należy przesyłać na adres: spoldzielnia@smkolejarz.szczecin.pl

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług dekarskich i stolarskich polegających na naprawie dachów oraz dostawie i wymianie włazów dachowych w budynkach mieszkalnych Spółdzielni – 07.03.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:

„Usług dekarskich i stolarskich polegających na naprawie dachów oraz dostawie i wymianie włazów dachowych w budynkach mieszkalnych Spółdzielni”.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest dostępna na stronie internetowej Spółdzielni: www.smkolejarz.szczecin.pl lub w siedzibie Spółdzielni w pok. 201.

Przetarg odbędą się w dniu 07.03.2019 r. w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter) o godz. 11:00.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 07.03.2019 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług polegających na dostawie i wymianie włazów dachowych  w budynkach mieszkalnych Spółdzielni – 07.03.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:

„Usług polegających na dostawie i wymianie włazów dachowych  w budynkach mieszkalnych Spółdzielni”.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest dostępna na stronie internetowej Spółdzielni: www.smkolejarz.szczecin.pl lub w siedzibie Spółdzielni w pok. 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 07.03.2019 r. w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter) o godz. 12:00.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 07.03.2019 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.