Przetarg nieograniczony na wykonanie hydroforni w budynku mieszkalnym przy ul. Częstochowskiej 2-10 w Szczecinie oraz budowę przyłącza wodociągowego do ww. budynku – 07.06.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na

wykonanie hydroforni w budynku mieszkalnym przy ul. Częstochowskiej 2-10 w Szczecinie

oraz budowę przyłącza wodociągowego do ww. budynku.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 07.06.2022 r. o godz. 10:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 07.06.2022 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg ustny nieograniczony dla osób fizycznych na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego przy pl. Zwycięstwa 4/15 – 28.04.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie ul. 9 Maja 17, 70-136 Szczecin

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

dla osób fizycznych na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego przy:

  1. pl. Zwycięstwa 4/15 cena wywoławcza 246 000,00 zł, wadium 12 300,00 zł, pow. użytkowa lokalu mieszkalnego 48,60 m(2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka) – mieszkanie do remontu.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2022 r. o godz. 13:00  w siedzibie Spółdzielni sala nr 6.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 28.04.2022 r. na konto bankowe numer 50 1020 4795 0000 9302 0008 1901.

Istnieje możliwość obejrzenia mieszkania, po uzgodnieniu z Administracją Osiedla „Śródmieście” tel. 91 43 33 446.

Warunki przetargu można otrzymać w siedzibie SM „Kolejarz” pok. 113 tel. 91 44 10 815 (email:e.kukian@smkolejarz.szczecin.pl).

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

Przetarg nieograniczony na wykonanie hydroforni w budynku mieszkalnym przy Legnickiej 3 w Szczecinie oraz budowa przyłącza wodociągowego do ww. budynku – 26.04.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na

wykonanie hydroforni w budynku mieszkalnym przy Legnickiej 3 w Szczecinie oraz budowa przyłącza wodociągowego do ww. budynku.   

Szczegółowy zakres prac obejmują Specyfikacje Warunków Zamówienia, które są dostępne poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 202.

Przetarg odbędzie się w dniu 26.04.2022 r. w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter) o godz. 10:00.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 26.04.2022 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na roboty elektryczne w budynku przy ul. Potulickiej 40 – 14.04.2022 r.

Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Kolejarz”  w  Szczecinie ul. 9 Maja 17

ogłasza przetarg nieograniczony na:

  • modernizację instalacji elektrycznej wraz z wymianą WLZ od tablicy głównej TG do zestawów licznikowych TPL w piwnicy budynku przy ul. Potulickiej 40
  • remont instalacji elektrycznej wraz z wymianą osprzętu i opraw oświetleniowych w piwnicy w ciągach komunikacyjnych w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie położonym przy ul. Potulickiej 40.

Szczegółowy  zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni w pok. Nr 107 (I piętro).
Przetarg odbędzie się w dniu 14.04.2022 r. o godz. 10:30 w budynku Zarządu SM „Kolejarz”  ul. 9 Maja 17 w Szczecinie w sali nr 6 (parter).
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dn. 14.04.2022 r. do godz. 9:00 w sekretariacie Spółdzielni pok. Nr 209 (II piętro).
Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SWZ konto bankowe.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu  bez podania przyczyny.

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług polegających na remoncie sanitariatów zlokalizowanych na II piętrze w budynku Zarządu przy 9 Maja 17 w Szczecinie – 26.04.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na

wykonanie usług polegających na remoncie sanitariatów zlokalizowanych na II piętrze w budynku Zarządu przy 9 Maja 17 w Szczecinie.

Szczegółowy zakres prac obejmują Specyfikacje Warunków Zamówienia, które są dostępne poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 26.04.2022 r. w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter) odpowiednio o godzinie 11:00.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 26.04.2022 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg ustny nieograniczony na pielęgnacje trawników w roku 2022 w zasobach SM „Kolejarz” w Szczecinie – 30.03.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na pielęgnacje trawników w roku 2022 w zasobach SM „Kolejarz” w Szczecinie.

Przetarg odbędzie się w dniu 30.03.2022 r. o godz. 10:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).

Szczegółowy zakres zamówienia i warunki udziału w przetargu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest do odbioru w siedzibie Spółdzielni, pokój 207 (tel. nr 91 44 10 823).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 30.03.2022 r. do godziny 0940 w sekretariacie Spółdzielni pokój 209.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg ustny nieograniczony dla osób fizycznych na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych – 24.03.2022 r.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOLEJARZ” w Szczecinie
ul. 9 Maja 17, 70-136 Szczecin

ogłasza przetarg ustny nieograniczony dla osób fizycznych na

ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych położonych przy:

  • ul. Kaszubskiej 27c/1a – cena wywoławcza 378 000,00 zł, wadium 18 900,00 zł, pow. użytkowa lokalu mieszkalnego 45,20 m2 (2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka)
  • ul. Kaszubskiej 27c/1b – cena wywoławcza 446 000,00 zł, wadium 22 300,00 zł, pow. użytkowa lokalu mieszkalnego 54,05 m2 (2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka)
  • ul. Kaszubskiej 27c/1c – cena wywoławcza 392 000,00 zł, wadium 19 600,00 zł, pow. użytkowa lokalu mieszkalnego 47,25 m2 (1 pokój z aneksem kuchennym, 1 pokój, przedpokój, łazienka)
  • pl. Zwycięstwa 4/15 – cena wywoławcza 380 000,00 zł, wadium 19 000,00 zł, pow. użytkowa lokalu mieszkalnego 48,60 m2 (2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka) mieszkanie do remontu.

Przetargi odbędą się w dniu 24 marca 2022 r. o godz. 13:00 w siedzibie Spółdzielni sala nr 6, co 20 minut w kolejności mieszkań.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 24.03.2022 r. na konto bankowe numer 50 1020 4795 0000 9302 0008 1901.
Istnieje możliwość obejrzenia ww. mieszkań, po uzgodnieniu z Administracją Osiedla „Śródmieście” tel. 91 43 33 446.
Warunki przetargu można otrzymać w siedzibie SM „Kolejarz” pok. 113 tel. 91 44 10 815 (email: e.kukian@smkolejarz.szczecin.pl).

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji i napraw wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach położonych na osiedlu „Wzgórze Hetmańskie” – 22.03.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na:

„WYKONANIE MODERNIZACJI I NAPRAW WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI GAZOWYCH

W BUDYNKACH MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH NA OSIEDLU WZGÓRZE HETMAŃSKIE”.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 202.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.03.2022 r. w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter) o godz. 11:30.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 22.03.2022 r. do godz. 14:00  w sekretariacie Spółdzielni.

Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść przelewem na wskazane w SWZ konto bankowe lub w kasie Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji i napraw wewnętrznych instalacji gazowych w budynku mieszkalnym przy ul. Cukrowej 15-23 w Szczecinie – 22.03.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na:

„WYKONANIE  MODERNIZACJI I NAPRAW WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI GAZOWYCH

W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. CUKROWEJ 15-23 W SZCZECINIE”.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 202.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.03.2022 r. w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter) o godz. 11:00.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 22.03.2022 r. do godz. 14:00 w sekretariacie Spółdzielni.

Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść przelewem na wskazane w SWZ konto bankowe lub w kasie Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na modernizację zestawu hydroforowego w pomieszczeniu hydrofornii przy ul. 9 Maja 4 w Szczecinie – 22.03.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na:

 „MODERNIZACJĘ ZESTAWU HYDROFOROWEGO  W POMIESZCZENIU HYDROFORNI PRZY UL 9 MAJA 4  W SZCZECINIE”. 

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 202.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.03.2022 r. w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter) o godz. 10:00.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 22.03.2022 r. do godz. 14:00  w sekretariacie Spółdzielni.

Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść przelewem na wskazane w SWZ konto bankowe lub w kasie Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.