Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Budziszyńskiej 36 – 03.07.2024 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem nw. lokalu użytkowego:

  • lokal o pow. 61,60 m2 zlokalizowany  przy ul. Budziszyńskiej 36 z przeznaczeniem na działalność usługowo – handlową. Wywoławcza stawka najmu netto wynosi 20,00 zł/m2, wadium w wys. 2.300,00 zł,

Przetarg odbędzie się w dniu 03.07.2024 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni, sala nr 6.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium i złożenie pisemnej oferty. Wadium należy wpłacić w kasie, ofertę z określeniem zamierzonej działalności złożyć w sekretariacie Spółdzielni najpóźniej w dniu 02.07.2024 r. do godz. 14:30. Wadium przepada w przypadku wygrania przetargu i nie podpisania umowy o najem lokalu.

Warunki przetargu i przejęcia lokali w użytkowanie można otrzymać w siedzibie SM „Kolejarz” ul. 9 Maja 17, pok. 213, tel. 91 4410824 lub 91 4410801 wew. 824.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu oraz swobodnego wyboru oferenta.

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług elektrycznych polegających na wykonaniu indywidualnych zasilań energetycznych do garaży w zespole garażowym przy ulicy Ruska-Frysztacka w Szczecinie – 04.06.2024 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług elektrycznych polegających na wykonaniu indywidualnych zasilań energetycznych do garaży w zespole garażowym przy ulicy Ruska-Frysztacka w Szczecinie.          

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 04.06.2024 r. o godz. 10:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 04.06.2024 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SWZ konto bankowe. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji i napraw wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Milczańskiej 34-43 w Szczecinie – 04.06.2024 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji i napraw wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Milczańskiej 34-43 w Szczecinie.

Szczegółowy zakresy prac obejmuje Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępna poniżej lub
w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 04.06.2024 r. o godz. 11:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 04.06.2024 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SWZ konto bankowe. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg ustny nieograniczony dla osób fizycznych na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego – 14.05.2024 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie ul. 9 Maja 17, 70-136 Szczecin

ogłasza przetarg ustny nieograniczony dla osób fizycznych na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego przy ul. 9 Maja 64/15

cena wywoławcza 293 000,00 zł

wadium 14 700,00 zł

pow. użytkowa lokalu mieszkalnego 48,00 m2 (2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka), mieszkanie do remontu.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 maja 2024 r. o godz. 13:00  w siedzibie Spółdzielni sala nr 6.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 13.05.2024 r. na konto bankowe numer 50 1020 4795 0000 9302 0008 1901.

Istnieje możliwość obejrzenia ww. mieszkania po uzgodnieniu z  Administracją Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” ul. 9 Maja 86 tel. 91 48 53 890.

Warunki przetargu można otrzymać w siedzibie SM „Kolejarz” pok. 113 tel. 91 44 10 815 (email: e.kukian@smkolejarz.szczecin.pl).

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług brukarskich polegających na rozbudowie parkingu przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie – 24.04.2024 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług brukarskich polegających na rozbudowie parkingu przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunków Zamówienia, dostępna jest poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 24.04.2024 r. o godz. 11:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 24.04.2024 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SWZ konto bankowe. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług polegających na dostawie i wymianie wodomierzy ze zdalnym odczytem w systemie AMR, w lokalach mieszkalnych, pomieszczeniach ogólnego użytku i lokalach użytkowych, w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych – 24.04.2024 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług polegających na dostawie i wymianie wodomierzy ze zdalnym odczytem w systemie AMR, w lokalach mieszkalnych, pomieszczeniach ogólnego użytku i lokalach użytkowych,
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunków Zamówienia, dostępna jest poniżej lub
w siedzibie Spółdzielni pokój 202.

Przetarg odbędzie się w dniu 24.04.2024 r. o godz. 10:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 24.04.2024 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SWZ konto bankowe. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi: wymiana dwóch dźwigów osobowych w budynku mieszkalnym przy al. Powstańców Wielkopolskich 52 w Szczecinie – 03.04.2024 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi: wymiana dwóch dźwigów osobowych w budynku mieszkalnym przy al. Powstańców Wielkopolskich 52 w Szczecinie.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 208.

Przetarg odbędzie się w dniu 03.04.2024 r. o godz. 10:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 03.04.2024 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SWZ konto bankowe. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług budowlano-remontowych, izolacyjnych, tynkarskich i posadzkarskich na balkonach w budynku mieszkalnym przy ul. Legnickiej 2 w Szczecinie – 19.03.2024 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług budowlano-remontowych, izolacyjnych, tynkarskich i posadzkarskich na balkonach w budynku mieszkalnym przy ul. Legnickiej 2 w Szczecinie.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 19.03.2024 r. o godz. 11:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 19.03.2024 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SWZ konto bankowe. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług dekarskich polegających na remoncie dachu i kominów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Klemensiewicza 20 – 28  w Szczecinie – 19.03.2024 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług dekarskich polegających na remoncie dachu i kominów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Klemensiewicza 20 – 28  w Szczecinie.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 19.03.2024 r. o godz. 10:00  w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 19.03.2024 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SWZ konto bankowe. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług instalacyjnych polegających na wymianie zaworów gazowych podpionowych i lokatorskich w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych na osiedlu „Wzgórze Hetmańskie” i „Cukrowa” w Szczecinie – 27.02.2024 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług instalacyjnych polegających na wymianie zaworów gazowych podpionowych i lokatorskich w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych na osiedlu „Wzgórze Hetmańskie” i „Cukrowa” w Szczecinie.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunków Zamówienia, dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 27.02.2024 r. o godz. 10:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 27.02.2024 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.