Przetarg nieograniczony na wykonanie usług brukarskich polegających na rozbudowie parkingu przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie – 24.04.2024 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług brukarskich polegających na rozbudowie parkingu przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunków Zamówienia, dostępna jest poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 24.04.2024 r. o godz. 11:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 24.04.2024 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SWZ konto bankowe. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług polegających na dostawie i wymianie wodomierzy ze zdalnym odczytem w systemie AMR, w lokalach mieszkalnych, pomieszczeniach ogólnego użytku i lokalach użytkowych, w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych – 24.04.2024 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług polegających na dostawie i wymianie wodomierzy ze zdalnym odczytem w systemie AMR, w lokalach mieszkalnych, pomieszczeniach ogólnego użytku i lokalach użytkowych,
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunków Zamówienia, dostępna jest poniżej lub
w siedzibie Spółdzielni pokój 202.

Przetarg odbędzie się w dniu 24.04.2024 r. o godz. 10:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 24.04.2024 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SWZ konto bankowe. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi: wymiana dwóch dźwigów osobowych w budynku mieszkalnym przy al. Powstańców Wielkopolskich 52 w Szczecinie – 03.04.2024 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi: wymiana dwóch dźwigów osobowych w budynku mieszkalnym przy al. Powstańców Wielkopolskich 52 w Szczecinie.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 208.

Przetarg odbędzie się w dniu 03.04.2024 r. o godz. 10:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 03.04.2024 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SWZ konto bankowe. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług budowlano-remontowych, izolacyjnych, tynkarskich i posadzkarskich na balkonach w budynku mieszkalnym przy ul. Legnickiej 2 w Szczecinie – 19.03.2024 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług budowlano-remontowych, izolacyjnych, tynkarskich i posadzkarskich na balkonach w budynku mieszkalnym przy ul. Legnickiej 2 w Szczecinie.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 19.03.2024 r. o godz. 11:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 19.03.2024 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SWZ konto bankowe. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług dekarskich polegających na remoncie dachu i kominów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Klemensiewicza 20 – 28  w Szczecinie – 19.03.2024 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług dekarskich polegających na remoncie dachu i kominów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Klemensiewicza 20 – 28  w Szczecinie.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 19.03.2024 r. o godz. 10:00  w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 19.03.2024 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SWZ konto bankowe. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług instalacyjnych polegających na wymianie zaworów gazowych podpionowych i lokatorskich w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych na osiedlu „Wzgórze Hetmańskie” i „Cukrowa” w Szczecinie – 27.02.2024 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług instalacyjnych polegających na wymianie zaworów gazowych podpionowych i lokatorskich w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych na osiedlu „Wzgórze Hetmańskie” i „Cukrowa” w Szczecinie.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunków Zamówienia, dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 27.02.2024 r. o godz. 10:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 27.02.2024 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług dekarskich polegających na remoncie dachó￳w i komin￳ów budynkó￳w mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących zasoby Sp￳ółdzielni – 27.02.2024 r.

Sp￳ółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług dekarskich polegających na remoncie dachó￳w i komin￳ów budynkó￳w mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących zasoby Sp￳ółdzielni.
Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunkó￳w Zamó￳wienia, dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pok￳ój 201.
Przetarg odbędzie się w dniu 27.02.2024 r. o godz. 11:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 27.02.2024 r. do godz. 9:00 w sekretariacie Spółdzielni pok￳j nr 209.
Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść w gotó￳wce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SWZ konto bankowe.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług elektrycznych polegających na remoncie instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących zasoby Sp￳ółdzielni – 27.02.2024 r.

Sp￳ółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług elektrycznych polegających na remoncie instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących zasoby Sp￳ółdzielni.
Szczeg￳ółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunk￳ów Zamó￳wienia, dostępna poniżej lub w siedzibie Sp￳ółdzielni pok￳j 201.
Przetarg odbędzie się w dniu 27.02.2024 r. o godz. 12:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 27.02.2024 r. do godz. 9:00 w sekretariacie Spółdzielni pokó￳j nr 209.
Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść w got￳ówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SWZ konto bankowe.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług murarsko-tynkarskich i dekarskich w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Legnickiej 13-16 w Szczecinie 27.02.2024 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług murarsko-tynkarskich i dekarskich w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Legnickiej 13-16 w Szczecinie.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunków Zamówienia, dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 27.02.2024 r. o godz. 13:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 27.02.2024 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SWZ konto bankowe. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług budowlano – remontowych, izolacyjnych, tynkarskich, posadzkarskich i malarskich na balkonach (loggiach) w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie – 31.01.2024 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie usług budowlano – remontowych, izolacyjnych, tynkarskich, posadzkarskich i malarskich na balkonach (loggiach) w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie przy:

  • ul. Częstochowskiej 2-10; 35 szt. loggii,
  • ul. Cukrowej 25-31; 15 szt. balkonów,
  • ul. Boryny 4-10; 40 szt. balkonów wraz z częściową renowacją elewacji między balkonami 343 m2,
  • ul. Potulickiej 23-23B; 25 szt. balkonów,
  • ul. Potulickiej 40; 22 szt. balkonów.


Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.
Przetarg odbędzie się w dniu 31.01.2024 r. w budynku Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w sali nr 6 (parter) o godz. 10:00.
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 31.01.2024 r. do godz. 9:00 w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.
Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść przelewem na wskazane w SWZ konto bankowe.