Przetarg nieograniczony – roboty elektryczne

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOLEJARZ” w SZCZECINIE ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na:

 • wymianę głównych tablic rozdzielczych TG na klatkach schodowych nr 49A, 50, 50C, 51B w budynku mieszkalnym,
 • demontaż złącz kablowych ZK-3A ENEA Operator S.A. z klatek schodowych nr 49A, 50, 50C, 51B w budynku mieszkalnym,
 • ustawienie nowych złącz kablowych ZK-3A przy odpowiednich ww. klatkach schodowych na zewnątrz budynku,
  – przy al. Powstańców Wielkopolskich nr 49 – 51C w Szczecinie.

 

 • remont instalacji elektrycznej wraz z wymianą WLZ pion z tablicami piętrowymi TP oraz z wymianą WLZ do tablic licznikowych, wymianą tablic licznikowych i montażem w lokalach tablic mieszkaniowych TM z zabezpieczeniami,
 • remont instalacji elektrycznej wraz z wymianą osprzętu i opraw oświetleniowych na klatkach schodowych, w piwnicach i w pomieszczeniach gospodarczych
  – w budynku mieszkalnym przy ul. 9 Maja 42A – 42D w Szczecinie.

 

 • remont Instalacji elektrycznej wraz z wymianą WLZ pion z tablicami piętrowymi TP oraz wymianą WLZ do mieszkań, wymianą tablic licznikowych w mieszkaniach i montażem tablic mieszkaniowych TM z zabezpieczeniami
 • remont instalacji elektrycznej wraz z wymianą osprzętu, opraw oświetleniowych na klatkach schodowych, w piwnicach i pomieszczeniach gospodarczych
  – w budynku mieszkalnym przy ul. Milczańskiej 34 – 43 w Szczecinie

 

 • wymiana osprzętu i opraw oświetleniowych na klatkach schodowych, w piwnicach i pomieszczeniach gospodarczych,
 • modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą WLZ, tablic głównych TG, modernizacją zasilania do mieszkań, obwodów administracyjnych i obwodów w piwnicach,
 • demontaż całej istniejącej wewnętrznej instalacji gazowej,
  – w budynku mieszkalnym przy pl. Zwycięstwa 4, 5. 5A w Szczecinie.

Szczegółowe zakresy prac obejmują Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia, które są dostępne poniżej lub w siedzibie Spółdzielni w pok. Nr 206 (II piętro).

Przetarg odbędzie się w dniu 01.09.2020 r. o godz. 12:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” ul. 9 Maja 17 w Szczecinie w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dn. 01.09.2020 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Spółdzielni pok. Nr 209 (II piętro). Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług polegających na wykonaniu robót budowlano-remontowych, izolacyjnych, tynkarskich i posadzkarskich na balkonach w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Klemensiewicza 17 w Szczecinie – 14.08.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług polegających na

„Wykonaniu robót budowlano-remontowych, izolacyjnych, tynkarskich i posadzkarskich na balkonach

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Klemensiewicza 17 w Szczecinie”.

 

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.08.2020 r. o godz. 11:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 14.08.2020 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług polegających na dociepleniu ściany szczytowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Cukrowej 33-43 w Szczecinie – 14.08.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie usług polegających na „Dociepleniu ściany szczytowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Cukrowej 33-43 w Szczecinie”.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która dostępna jest poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.08.2020 r. o godz. 10:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 14.08.2020 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót elektrycznych – 23.06.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie ul. 9 Maja 17

ogłasza przetarg nieograniczony na:    

 • wymianę osprzętu i opraw oświetleniowych na klatkach schodowych i w piwnicach w budynku przy ul. 9 Maja 42A – 42D w Szczecinie,
 • wymianę osprzętu i opraw oświetleniowych na klatkach schodowych i w piwnicach w budynku przy ul. Legnickiej 9 – 12 w Szczecinie,        
 • wymianę osprzętu i opraw elektrycznych,  modernizację instalacji elektrycznej wraz z wymianą WLZ, tablic głównych TG, WLZ pion wraz z tablicami piętrowymi TP oraz modernizacją zasilania do mieszkań, obwodów administracyjnych i obwodów w piwnicach, w budynku przy Placu Zwycięstwa 4, 5, 5A w Szczecinie.

Szczegółowe  zakresy prac obejmują Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia, które są dostępne poniżej lub w siedzibie Spółdzielni w pok. nr 206 (II piętro).

Przetarg odbędzie się w dniu 23.06.2020 r. o godz. 12:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz”  ul. 9 Maja 17 w Szczecinie w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do 23.06.2020 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Spółdzielni pok. Nr 209 (II piętro).

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż elektronicznych podzielników kosztów centralnego ogrzewania oraz prowadzenie serwisu odczytowo – rozliczeniowego – 26.06.2020 r.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOLEJARZ”

9. Maja 17, 70-136 Szczecin  

o g ł a s z a

przetarg nieograniczony

na dostawę i montaż elektronicznych podzielników kosztów centralnego ogrzewania oraz prowadzenie serwisu odczytowo – rozliczeniowego.

 

Szczegółowy zakres prac określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którą można uzyskać pocztą elektroniczną po skontaktowaniu się z Działem Eksploatacji (tel. nr 91 44 10 823, adres: d.jackowska@smkolejarz.szczecin.pl).

Wadium w wysokości 4 000 zł można wpłacić gotówką w kasie Spółdzielni w godzinach 11:00 – 14:30 lub przelewem na konto nr 17 1020 4795 0000 9102 0003 9719 w terminie do dnia 25.06.2020 r. godz. 13:00.

Przetarg odbędzie się w dniu 26.06.2020 r., godz. 09:00  w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 26.06.2020 r. do godz. 08.30 w sekretariacie Spółdzielni, pokój nr 209.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na konanie usług polegających na naprawie stropodachu wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Dunikowskiego 28 w Szczecinie – 05.06.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług polegających na:

„Naprawie stropodachu wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Dunikowskiego 28 w Szczecinie”.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się o godz. 10:00  w dniu 05.06.2020 r. w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 05.06.2020 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług polegających na przebudowie altany śmietnikowej przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy al. Powstańców Wlkp. 9-9b w Szczecinie – 31.03.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług polegających na przebudowie altany śmietnikowej przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy al. Powstańców Wlkp. 9-9b w Szczecinie.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 31.03.2020 r. o godz. 12:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 31.03.2020 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług murarsko-tynkarskich, posadzkarskich oraz stolarskich wraz z robotami przygotowawczymi w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych na osiedlu „Śródmieście” w Szczecinie – 31.03.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług murarsko-tynkarskich, posadzkarskich oraz stolarskich wraz
z robotami przygotowawczymi w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych na osiedlu „Śródmieście” w Szczecinie.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 31.03.2020 r. w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter) o godz. 11:00.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 31.03.2020 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług polegających na renowacji elewacji wraz z robotami przygotowawczymi budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych na osiedlu „Wzgórze Hetmańskie” w Szczecinie – 31.03.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług polegających na renowacji elewacji wraz z robotami przygotowawczymi budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych na osiedlu „Wzgórze Hetmańskie” w Szczecinie.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 31.03.2020 r. w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter) o godz. 10:00.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 31.03.2020 r. do godz. 9:00 w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi: wymiana dźwigu osobowego w budynku wielorodzinnym przy ul. Potulickiej 9 w Szczecinie – 04.03.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi:

„Wymiana dźwigu osobowego w budynku wielorodzinnym przy ul. Potulickiej 9 w Szczecinie”.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 202.

Przetarg odbędzie się w dniu 04.03.2020 r. w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter) o godz. 11:00.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 04.03.2020 r.  do godz. 10:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.