Przetarg ustny nieograniczony na pielęgnacje trawników w roku 2022 w zasobach SM „Kolejarz” w Szczecinie – 30.03.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na pielęgnacje trawników w roku 2022 w zasobach SM „Kolejarz” w Szczecinie.

Przetarg odbędzie się w dniu 30.03.2022 r. o godz. 10:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).

Szczegółowy zakres zamówienia i warunki udziału w przetargu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest do odbioru w siedzibie Spółdzielni, pokój 207 (tel. nr 91 44 10 823).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 30.03.2022 r. do godziny 0940 w sekretariacie Spółdzielni pokój 209.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg ustny nieograniczony dla osób fizycznych na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych – 24.03.2022 r.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOLEJARZ” w Szczecinie
ul. 9 Maja 17, 70-136 Szczecin

ogłasza przetarg ustny nieograniczony dla osób fizycznych na

ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych położonych przy:

  • ul. Kaszubskiej 27c/1a – cena wywoławcza 378 000,00 zł, wadium 18 900,00 zł, pow. użytkowa lokalu mieszkalnego 45,20 m2 (2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka)
  • ul. Kaszubskiej 27c/1b – cena wywoławcza 446 000,00 zł, wadium 22 300,00 zł, pow. użytkowa lokalu mieszkalnego 54,05 m2 (2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka)
  • ul. Kaszubskiej 27c/1c – cena wywoławcza 392 000,00 zł, wadium 19 600,00 zł, pow. użytkowa lokalu mieszkalnego 47,25 m2 (1 pokój z aneksem kuchennym, 1 pokój, przedpokój, łazienka)
  • pl. Zwycięstwa 4/15 – cena wywoławcza 380 000,00 zł, wadium 19 000,00 zł, pow. użytkowa lokalu mieszkalnego 48,60 m2 (2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka) mieszkanie do remontu.

Przetargi odbędą się w dniu 24 marca 2022 r. o godz. 13:00 w siedzibie Spółdzielni sala nr 6, co 20 minut w kolejności mieszkań.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 24.03.2022 r. na konto bankowe numer 50 1020 4795 0000 9302 0008 1901.
Istnieje możliwość obejrzenia ww. mieszkań, po uzgodnieniu z Administracją Osiedla „Śródmieście” tel. 91 43 33 446.
Warunki przetargu można otrzymać w siedzibie SM „Kolejarz” pok. 113 tel. 91 44 10 815 (email: e.kukian@smkolejarz.szczecin.pl).

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji i napraw wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach położonych na osiedlu „Wzgórze Hetmańskie” – 22.03.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na:

„WYKONANIE MODERNIZACJI I NAPRAW WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI GAZOWYCH

W BUDYNKACH MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH NA OSIEDLU WZGÓRZE HETMAŃSKIE”.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 202.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.03.2022 r. w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter) o godz. 11:30.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 22.03.2022 r. do godz. 14:00  w sekretariacie Spółdzielni.

Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść przelewem na wskazane w SWZ konto bankowe lub w kasie Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji i napraw wewnętrznych instalacji gazowych w budynku mieszkalnym przy ul. Cukrowej 15-23 w Szczecinie – 22.03.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na:

„WYKONANIE  MODERNIZACJI I NAPRAW WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI GAZOWYCH

W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. CUKROWEJ 15-23 W SZCZECINIE”.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 202.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.03.2022 r. w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter) o godz. 11:00.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 22.03.2022 r. do godz. 14:00 w sekretariacie Spółdzielni.

Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść przelewem na wskazane w SWZ konto bankowe lub w kasie Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na modernizację zestawu hydroforowego w pomieszczeniu hydrofornii przy ul. 9 Maja 4 w Szczecinie – 22.03.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na:

 „MODERNIZACJĘ ZESTAWU HYDROFOROWEGO  W POMIESZCZENIU HYDROFORNI PRZY UL 9 MAJA 4  W SZCZECINIE”. 

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 202.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.03.2022 r. w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter) o godz. 10:00.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 22.03.2022 r. do godz. 14:00  w sekretariacie Spółdzielni.

Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść przelewem na wskazane w SWZ konto bankowe lub w kasie Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi: „Wymiana dźwigów osobowych w budynku mieszkalnym przy al. Powstańców Wielkopolskich 54 w Szczecinie” – 17.03.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi:

„Wymiana dźwigów osobowych w budynku mieszkalnym przy al. Powstańców Wielkopolskich 54 w Szczecinie”.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 107.

Przetarg odbędzie się w dniu 17.03.2022 r. w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter) o godz. 11:00.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 17.03.2022 r. do godz. 10:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług dekarskich polegających na naprawie dachów i kominów  w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Szczecinie – 25.02.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług

 dekarskich polegających na naprawie dachów i kominów  w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Szczecinie.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 25.02.2022 r. o godz. 10:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 25.02.2022 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg ustny nieograniczony dla osób fizycznych na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych – 18.02.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie ul. 9 Maja 17, 70-136 Szczecin ogłasza przetarg ustny nieograniczony

dla osób fizycznych na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych położonych przy:

  1. Kaszubskiej 27c/1a – cena wywoławcza 390 000,00 zł, wadium 19 500,00 zł, pow. użytkowa lokalu mieszkalnego 45,20 m(2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka);
  2. Kaszubskiej 27c/1b – cena wywoławcza 460 000,00 zł, wadium 23 000,00 zł, pow. użytkowa lokalu mieszkalnego 54,05 m(2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka);
  3. Kaszubskiej 27c/1c – cena wywoławcza 405 000,00 zł, wadium 20 250,00 zł, pow. użytkowa lokalu mieszkalnego 47,25 m2 (1 pokój z aneksem kuchennym, 1 pokój, przedpokój, łazienka).

Przetargi odbędą się w dniu 18 lutego 2022 r. o godz. 13:00  w siedzibie Spółdzielni sala nr 6, co 20 minut w kolejności mieszkań.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 18.02.2022 r. na konto bankowe numer 50 1020 4795 0000 9302 0008 1901.

Istnieje możliwość obejrzenia ww. mieszkań, po uzgodnieniu z  Administracją Osiedla „Śródmieście” tel. 91 43 33 446.

Warunki przetargu można otrzymać w siedzibie SM „Kolejarz” pok. 113 tel. 91 44 10 815 (email:e.kukian@smkolejarz.szczecin.pl).

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlano-remontowych, izolacyjnych, tynkarskich i posadzkarskich na balkonach w budynkach mieszkalnych Spółdzielni – 11.02.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót

budowlano-remontowych, izolacyjnych, tynkarskich i posadzkarskich na balkonach w budynkach mieszkalnych Spółdzielni.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 11.02.2022 r. o godz. 10:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 11.02.2022 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług polegających na zmianie sposobu zadaszenia oraz remoncie kiosków wejściowych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicach: Włościańska 24-32; 5 kpl., Włościańska 34-42; 5 kpl., w Szczecinie – 08.02.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług polegających na zmianie sposobu zadaszenia oraz remoncie kiosków wejściowych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicach:

  • Włościańska 24-32; 5 kpl.,
  • Włościańska 34-42; 5 kpl.,

w Szczecinie”.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 08.02.2022 r.  o godz. 10:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 08.02.2022 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.