Dział organizacyjno-członkowski

Czy zajmuje się dział

  1. obsługa osób, które nabyły prawa do mieszkań położonych w zasobach Spółdzielni
  2. przyjmowanie informacji o zmianie liczby osób zamieszkujących w mieszkaniach
  3. organizacja przetargów na lokale mieszkalne
  4. przyjmowanie wniosków o zmianę adresu do doręczeń korespondencji
  5. obsługa zebrań organów samorządowych Spółdzielni
  6. windykacja zaległości w opłatach czynszowych
  7. obsługa biura Rady Nadzorczej SM „Kolejarz”

Kierownik działu

Pracownicy działu