Dział techniczny

Kierownik Działu

Inspektorzy nadzoru robót budowlanych

Inspektor nadzoru robót elektrycznych

Inspektor nadzoru robót instalacji sanitarnych

Sprawy związane z inwestycją

Specjalista ds. technicznych