Protokoły Zarządu

Sprawozdania Zarządu z działalności w poszczególnych latach oraz sprawozdania finansowe znajdują się w materiałach na Walne Zgromadzenia i są dostępne tutaj

Protokoły Zarządu 2022

Protokoły Zarządu 2021

Protokoły Zarządu 2020

Protokoły Zarządu 2019

Protokoły Zarządu 2018

Protokoły Zarządu 2017

Protokoły Zarządu 2016

Protokoły Zarządu 2015

Protokoły Zarządu 2014