Rada Nadzorcza

 • Ryszard Smogur – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Marek Czerniawski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Krzysztof Karaśkiewicz – Sekretarz Rady
 • Katarzyna Dziurdzikowska – Członek Rady
 • Anna Kolec – Członek Rady
 • Piotr Ryczek – Członek Rady
 • Halina Siewiorek – Członek Rady
 • Nela Stolarczyk – Członek Rady
 • Barbara Witek – Członek Rady

Przedstawiciel Rady Nadzorczej przyjmuje członków Spółdzielni po uprzednim umówieniu się pod numerami telefonów 91 44 10 813, 91 44 10 814.

Komisja Rewizyjna

 • Barbara Witek – Przewodnicząca
 • Katarzyna Dziurdzikowska – Zastępca Przewodniczącej
 • Anna Kolec – Sekretarz

Komisja Inwestycyjno-Remontowa

 • Marek Czerniawski – Przewodniczący
 • Nela Stolarczyk – Zastępca Przewodniczącego
 • Krzysztof Karaśkiewicz – Sekretarz

Komisja Członkowsko-Regulaminowa

 • Ryszard Smogur – Przewodniczący
 • Piotr Ryczek – Zastępca Przewodniczącego
 • Halina Siewiorek – Sekretarz