Rada Nadzorcza

  • Ryszard Smogur – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Krzysztof Kujawski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  • Halina Siewiorek – Sekretarz Rady
  • Barbara Cieślak – Członek Rady
  • Magdalena Janiak – Członek Rady
  • Hanna Matusz – Członek Rady
  • Nela Stolarczyk – Członek Rady
  • Magdalena Stróżewska – Członek Rady
  • Teresa Śliwa – Członek Rady

Przedstawiciel Rady Nadzorczej przyjmuje członków Spółdzielni po uprzednim umówieniu się pod numerami telefonów 91 44 10 813, 91 44 10 814.

Komisja Rewizyjna

  • Krzysztof Kujawski – Przewodniczący
  • Barbara Cieślak
  • Teresa Śliwa

Komisja Inwestycyjno-Remontowa

  • Nela Stolarczyk – Przewodnicząca
  • Hanna Matusz
  • Magdalena Stróżewska

Komisja Członkowsko-Regulaminowa

  • Ryszard Smogur – Przewodniczący
  • Magdalena Janiak
  • Halina Siewiorek