Protokoły Rady Nadzorczej

Sprawozdania Zarządu z działalności w poszczególnych latach oraz sprawozdania finansowe znajdują się w materiałach na Walne Zgromadzenia i są dostępne tutaj

Protokoły Rady Nadzorczej 2024

Protokoły Rady Nadzorczej 2023

Protokoły Rady Nadzorczej 2022

Protokoły Rady Nadzorczej 2021

Protokoły Rady Nadzorczej 2020

Protokoły Rady Nadzorczej 2019

Protokoły Rady Nadzorczej 2018

Protokoły Rady Nadzorczej 2017

Protokoły Rady Nadzorczej 2016

Protokoły Rady Nadzorczej 2015

Protokoły Rady Nadzorczej 2014