Zarząd

  • mgr Mirosław Bajzert – Prezes Zarządu
  • mgr inż. Jolanta Tomków – Zastępca Prezesa ds. techniczno-eksploatacyjnych
  • mgr Halina Wójcik – Zastępca Prezesa, Główny Księgowy

Przyjęcia interesantów:

Członkowie Zarządu przyjmują interesantów w każdy poniedziałek  w godz. 15:00-17:00.

Rejestracja osobista w sekretariacie spółdzielni lub telefoniczna pod numerem tel. 091 44-10-801