Zarząd

  • mgr Mirosław Bajzert – Prezes Zarządu
  • mgr inż. Jolanta Tomków – Zastępca Prezesa ds. techniczno-eksploatacyjnych
  • mgr Halina Wójcik – Zastępca Prezesa, Główny Księgowy

Przyjęcia interesantów przez członków Zarządu odbywają się w poniedziałki w godzinach 14:00-17:00.
Umawianie spotkań telefonicznie lub osobiście w Sekretariacie Spółdzielni.

Sekretariat Spółdzielni