RPO

Spółdzielnia zrealizowała projekt pn. “Montaż instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 200 kW na potrzeby Spółdzielni Mieszkaniowej “Kolejarz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działania 2.10 Zwiększenie wykorzystania źródeł odnawialnych.

Instalacje fotowoltaiczne zamontowano na 15 budynkach tj.

ADRES MOC INSTALACJI (kW)
Al. Powstańców Wielkopolskich 49-51C8,00
ul. Frysztacka 5-86,00
ul. 9 Maja 9H-I5,00
ul. 9 Maja 15-15F11,00
ul. 9 Maja 1740,00
ul. 9 Maja 8610,00
ul. Milczańska 34-4310,00
ul. Sierpowa 8-138,00
ul. Boryny 24,00
ul. Kaszubska 27-27B13,00
ul. Kaszubska 27C-D6,00
ul. Potulicka 268,00
ul. Potulicka 2711,00
ul. Potulicka 2920,00
ul. Potulicka 4040,00