Dział eksploatacji

Czym zajmuje się dział?

 1. Rozliczenia faktur za media:
  • centralne ogrzewanie,
  • ciepła i zimna woda,
  • gaz i prąd (liczniki zbiorcze).
 2. Reklamacje dot. rozliczenia kosztów ogrzewania.
 3. Zawieranie umów na zabudowane części korytarzy.
 4. Zawieranie umów na ogródki działkowe.
 5. Sprawy związane z garażami i miejscami parkingowymi.
 6. Najem lokali użytkowych, dzierżawa parceli pod pawilony handlowe, najem ścian pod szyldy i reklamy.
 7. Współpraca z Administracjami Osiedli w sprawach:
  • pielęgnacji zieleni,
  • ładu, porządku i spokoju w zasobach osiedli.

Kierownik działu

Pracownicy działu