Przetarg nieograniczony na wykonanie usług brukarskich polegających na rozbudowie parkingu przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie – 24.04.2024 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług brukarskich polegających na rozbudowie parkingu przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunków Zamówienia, dostępna jest poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 24.04.2024 r. o godz. 11:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 24.04.2024 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SWZ konto bankowe. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług polegających na dostawie i wymianie wodomierzy ze zdalnym odczytem w systemie AMR, w lokalach mieszkalnych, pomieszczeniach ogólnego użytku i lokalach użytkowych, w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych – 24.04.2024 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług polegających na dostawie i wymianie wodomierzy ze zdalnym odczytem w systemie AMR, w lokalach mieszkalnych, pomieszczeniach ogólnego użytku i lokalach użytkowych,
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunków Zamówienia, dostępna jest poniżej lub
w siedzibie Spółdzielni pokój 202.

Przetarg odbędzie się w dniu 24.04.2024 r. o godz. 10:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 24.04.2024 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SWZ konto bankowe. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi: wymiana dwóch dźwigów osobowych w budynku mieszkalnym przy al. Powstańców Wielkopolskich 52 w Szczecinie – 03.04.2024 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi: wymiana dwóch dźwigów osobowych w budynku mieszkalnym przy al. Powstańców Wielkopolskich 52 w Szczecinie.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 208.

Przetarg odbędzie się w dniu 03.04.2024 r. o godz. 10:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 03.04.2024 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SWZ konto bankowe. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przeglądy gazowe 18 – 22 marca 2024 r.

Wykaz budynków, w których w dniach 18 – 22 marca 2024 r. będą wykonywane przeglądy instalacji gazowych.

1. 18.03.2024  – Włościańska 4-42, Boryny 12-24, 26-38 (II termin)

2. 19.03.2024 – Inowrocławska 8-8b, 9-9b, 10-10b, 11-11b, Sierpowa 8-13, Boryny 40-52 (II termin)

3. 20.03.2024  – Boryny 4-10, 25-37, 39-51, 54, 56 (II termin)

Przeglądy wykonuje firma PeGaz tel. 603 497 183

Przeglądy gazowe 11 – 15 marca 2024 r.

Wykaz budynków, w których w dniach 11 – 15 marca 2024 r. będą wykonywane przeglądy instalacji gazowych.

1. 11.03.2024  – Potulicka 9, 25, 26 (II termin)

2. 11.03.2024 – Klemensiewicza 4-10, 12-16, 20-28 (II termin)

3. 12.03.2024  – Potulicka 27, 28, 29 (II termin)

4. 13.03.2024  – Potulicka 10-12a, 31a-31c, 33-33b, 23-23b, 24-24b, Piekary 3a-3b (II termin)

5. 14.03.2024  – Potulicka 40 (II termin)

Przeglądy wykonuje firma PeGaz tel. 603 497 183

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług budowlano-remontowych, izolacyjnych, tynkarskich i posadzkarskich na balkonach w budynku mieszkalnym przy ul. Legnickiej 2 w Szczecinie – 19.03.2024 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług budowlano-remontowych, izolacyjnych, tynkarskich i posadzkarskich na balkonach w budynku mieszkalnym przy ul. Legnickiej 2 w Szczecinie.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 19.03.2024 r. o godz. 11:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 19.03.2024 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SWZ konto bankowe. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług dekarskich polegających na remoncie dachu i kominów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Klemensiewicza 20 – 28  w Szczecinie – 19.03.2024 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług dekarskich polegających na remoncie dachu i kominów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Klemensiewicza 20 – 28  w Szczecinie.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 19.03.2024 r. o godz. 10:00  w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 19.03.2024 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SWZ konto bankowe. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przeglądy gazowe – 4 – 8 marca 2024 r.

Wykaz budynków, w których w dniach 4 – 8 marca 2024 r. będą wykonywane przeglądy instalacji gazowych.

1. 05.03.2024  – Legnicka 4-7, 9-12,13-16, 17-20 (II termin)

2. 06.03.2024  – Ruska 33-33c, 33d-33g, 34-34c (II termin)

3. 07.03.2024  – Ruska 35-35c, 18-21, 15-15c (II termin)

4. 08.03.2024  – Dunikowskiego 28,30, Częstochowska 2-10 (II termin)

Przeglądy wykonuje firma PeGaz tel. 603 497 183

Zebrania Osiedlowe Mieszkańców – Członków Spółdzielni

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie, działając na podstawie § 53 Statutu Spółdzielni oraz na podstawie § 4 ust. 1 „Regulaminu Zebrań Osiedlowych Mieszkańców”, zwołuje Zebrania Osiedlowe Mieszkańców. Zebrania odbędą się w następujących terminach:

 1. Smolańska” i „Ustronie” – 4 marca 2024 r. o godzinie 1730 w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie
 2. „Mieszka I” i „Śródmieście” – 5 marca 2024 r. o godzinie 1730 w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie
 3. „Cukrowa” i „Wzgórze Hetmańskie I” – 6 marca 2024 r. o godzinie 1730 w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie,
 4. „Wzgórze Hetmańskie II” i „Wzgórze Hetmańskie III” – 7 marca 2024 r. o godzinie 1730 w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Prezydium Zebrania.
 3. Wybór Komisji:
  • Skrutacyjnej,
  • Wnioskowej.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Osiedla za 2023 r.
 6. Przedstawienie informacji o realizacji wniosków przyjętych przez odpowiednie Zebranie Osiedlowe Mieszkańców w 2023 r.
 7. Przedstawienie spraw, które będą poruszane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
 8. Dyskusja na temat spraw bieżących mieszkańców osiedli.
 9. Przedstawienie wniosków zgłoszonych do Komisji Wnioskowej oraz przeprowadzenie głosowania nad przyjęciem poszczególnych wniosków do realizacji.
 10. Zamknięcie obrad.

Mandaty uprawniające do czynnego uczestnictwa w Zebraniu będą wydawane członkom po okazaniu dowodu tożsamości.