Najczęściej zadawane pytania

W tej części strony będziemy publikować często pojawiające się pytania, na które postaramy się udzielić krótkich, ale możliwie pełnych odpowiedzi. Z czasem dział ten zostanie podzielony na podkategorie.

 

W jaki sposób można zostać członkiem Spółdzielni?

Członkostwo w spółdzielni od 7 września 2017 r. jest obligatoryjne dla osób posiadających spółdzielcze własnościowe i spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. Oznacza to, że osoba która nabyła prawo do lokalu mieszkalnego w chwili podpisania umowy staje się członkiem Spółdzielni.

Czy nabywając mieszkanie własne (tzw. odrębna własność) również staję się członkiem z mocy prawa?

W przypadku kiedy nabywamy mieszkanie na odrębna własność członkostwo jest dobrowolne. Konieczna jest wizyta w Spółdzielni (pokój 113) i wypełnienie deklaracji członkowskiej.

Jakie są korzyści z członkostwa?

Członkowie Spółdzielni korzystają z pożytków uzyskiwanych przez Spółdzielnię z prowadzonej działalności (wynajmowanie lokali użytkowych, wynajmowanie miejsc parkingowych itp.) Kwota uzyskiwana z tej działalności zasila członków Spółdzielni realnie zmniejszając wnoszone przez nich opłaty czynszowe.

Czy z uzyskaniem członkostwa wiąże się konieczność wniesienia opłat?

Uzyskanie członkostwa jest całkowicie bezpłatne.

Kto może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni?

W obradach Walnego Zgromadzenia może uczestniczyć każdy, kto jest członkiem Spółdzielni. Można również uczestniczyć w Zebraniu jako pełnomocnik członka Spółdzielni. Wzór pełnomocnictwa znajdziecie Państwo w zakładce formularze.

Kto może uczestniczyć w Zebraniach Osiedlowych Mieszkańców?

W obradach Zebraniach Osiedlowych Mieszkańców może uczestniczyć każdy, kto jest członkiem Spółdzielni. Ważne aby sprawdzić w obrębie którego osiedla Państwo mieszkacie. Zasięg osiedli przedstawiony został w zakładce „Osiedla”.

Kto może zostać członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni?

Członkiem Rady Nadzorczej może zostać każdy kto jest członkiem SM „Kolejarz”. Konieczne jest jednak zgłoszenie kandydatury na piśmie (wzór zgłoszenia dostępny jest w zakładce Formularze). Kandydatura powinna być poparta przez 10 członków Spółdzielni i złożona w sekretariacie Spółdzielni na 15 dni przed rozpoczęciem  Walnego Zgromadzenia.

Kto może zostać członkiem Rady Osiedla SM „Kolejarz”?

Członkiem Rady Osiedla może zostać każdy kto jest członkiem SM „Klejarz”. Jedynym wymogiem jest osobisty udział w Zebraniach mieszkańców, ponieważ kandydatury zgłaszane są w trakcie zebrania.

Czy mogę otrzymywać korespondencję na inny adres niż adres mieszkania w Spółdzielni?

Zmiana adresu do korespondencji jest możliwa po wypełnieniu odpowiedniego formularza znajdującego się w zakładce formularze. Wypełniony formularz należy doręczyć osobiście do sekretariatu Spółdzielni lub mailowo na adres spoldzielnia@smkolejarz.szczecin.pl. Ustalenie adresu poza zasoby Spółdzielni wiąże się z dodatkową opłatą mająca na celu pokrycie dodatkowych kosztów korespondencji.

W jaki sposób mogę zmienić dane związane z ilością osób zamieszkujących w mieszkaniu?

Aby zmienić dane związane z ilością osób zamieszkujących w mieszkaniu należy wypełnić odpowiedni formularz dostępny w zakładce formularze i przesłać go na adres spoldzielnia@smkolejarz.szczecin.pl.

Czy można w internecie sprawdzić wysokość czynszu, zaległości i inne dane związane z moim mieszkaniem?

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” umożliwia podgląd danych związanych z rozliczeniem mediów i wysokością opłat czy też zaległości. Możliwe jest to poprzez moduł E-czynsze widoczny na stronie głównej Spółdzielni.

W jaki sposób można otrzymać dostęp do modułu E-czynsze?

Aby móc korzystać z modułu konieczne jest wypełnienie wniosku dostępnego w zakładce Formularze. Wniosek należy złożyć w Spółdzielni w pokoju (101 lub 112) przy czym ważne jest to, aby wniosek podpisać w obecności pracownika. Konieczne jest również posiadanie przy sobie dowodu osobistego.

Mam zaległości w opłatach. Co dalej?

Zaległości należy niezwłocznie uregulować. Jednakże w przypadku braku takiej możliwości należy skontaktować się z pracownikami Spółdzielni (tel. 91 44 10 813 i 91 44 10 914), którzy w miarę możliwości udzielą Państwu rad i wskazówek co do dalszego postepowania.