Protokoły Zarządu

Sprawozdania Zarządu z działalności w poszczególnych latach oraz sprawozdania finansowe znajdują się w materiałach na Walne Zgromadzenia i są dostępne tutaj

Protokoły Zarządu 2024

Protokoły Zarządu 2023

Protokoły Zarządu 2022

Protokoły Zarządu 2021

Protokoły Zarządu 2020

Protokoły Zarządu 2019

Protokoły Zarządu 2018

Protokoły Zarządu 2017

Protokoły Zarządu 2016

Protokoły Zarządu 2015

Protokoły Zarządu 2014