Przetarg nieograniczony na usługi malarskie oraz termomodernizację budynku – 21.02.2018 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:

  1. Usług malarskich wraz z robotami przygotowawczymi oraz usług remontowych posadzek w budynkach mieszkalnych Spółdzielni.
  2. Termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Budziszyńskiej 38, 39 i 40 w Szczecinie.

Szczegółowy zakres prac obejmują Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia, które są do odbioru  w siedzibie Spółdzielni w pok. 201.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wykupienie SIWZ w cenie 50,00 zł/szt.

Przetargi odbędą się w dniu 21.02.2018 r. w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter) odpowiednio:

  1. poz. nr 1 o godz. 10:00
  2. poz. nr 2 o godz. 11:00

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 21.02.2018 r. do godz. 9:00 w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.