Przetarg nieograniczony na wykonanie usług polegających na wymianie wyłazów dachowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych  położonych w Szczecinie – 11.04.2018 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:

Usług polegających na wymianie wyłazów dachowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych  położonych w Szczecinie.

Szczegółowy zakres prac obejmują Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia, które są do odbioru  w siedzibie Spółdzielni  w pok. 201.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wykupienie SIWZ w cenie 50,00 zł/szt.

Przetarg odbędzie się w dniu 11.04.2018 r. w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter) o godz. 11 :00. 

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 11.04.2018 r. do godz. 9:00 w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.