Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych przy pl. Zwycięstwa 4 oraz ul. 9 Maja 84 – 09.05.2018 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na najem nw. lokali użytkowych:

 • o godz. 12:00  na lokal użytkowy o pow. 76,80 m2 przy pl. Zwycięstwa 4 z przeznaczeniem na działalność usługowo – handlową. Wywoławcza stawka najmu netto wynosi 10,00 zł/m2, wadium w wys. 1.700 zł,
 • o godz. 12:30 na lokal użytkowy o pow. 18,00 m2 przy ul. 9 Maja 84 (pomieszczenie piwniczne), z przeznaczeniem na magazyn. Wywoławcza stawka najmu 5 zł/m2 netto, wadium w wys. 170,00 zł.

Przetargi odbędą się w dniu 09.05.2018 r. w siedzibie Spółdzielni, sala nr 6. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium i złożenie pisemnej oferty.

Wadium należy wpłacić w kasie, ofertę z określeniem zamierzonej działalności złożyć w sekretariacie  Spółdzielni najpóźniej w dniu 08.05.2018 r. do godz. 14:30. Wadium przepada w przypadku wygrania przetargu i nie podpisania umowy o najem lokalu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” zaprasza również do negocjacji na najem niżej wymienionych lokali użytkowych z przeznaczeniem na działalność usługowo – handlową:

 • przy ul. 9 Maja 15-15 f o pow. 58,80 m2,
 • przy ul. 9 Maja 84 o pow. 58,90 m2,
 • przy ul. 9 Maja 84 o pow. 127,01 m2,
 • przy ul. Ruskiej 22 o pow. 35,98 m2,
 • przy ul. Potulickiej 29 o pow. 68,46 m2,
 • przy ul. Potulickiej 29 o pow. 29,60 m2,
 • przy pl. Zwycięstwa 4-5A o pow. 50,00 m2,
 • przy ul. Mieszka I 105 o pow. 7,62 m2,
 • przy ul. Budziszyńskiej 36 o łącznej pow. 415,35 m2,

oraz

 • na wynajem powierzchni ściennych pod reklamę, szyldy, logo firmy itp. (w formie malowidła, banerów, ekranów).

Minimalne postąpienie przy licytacji stawki wynosi 5%. Osoba, która wygra negocjacje zobowiązana jest do wpłaty pieniężnego zabezpieczenia w wysokości jednomiesięcznego czynszu brutto. Informacje o możliwości dokonania wizji lokalnej pod numerem 91 44 10 824.

Oferty zawierające :

 • dane oferenta,
 • informacje o zamierzonej działalności,
 • proponowaną dla lokalu użytkowego stawkę najmu netto zł/m2,
 • proponowaną za wynajem powierzchni ściennej pod reklamę stawkę najmu netto zł/m2

prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ul. 9 Maja 17, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Warunki przetargu i przejęcia lokali w użytkowanie można otrzymać w siedzibie SM „Kolejarz” ul. 9 Maja 17, pok. 213, tel. 91 4410824 lub 91 4410801 wew. 824.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu oraz swobodnego wyboru oferenta.