Przetarg nieograniczony na wymianę osprzętu i opraw oświetleniowych na klatkach schodowych oraz remont instalacji elektrycznej WLZ wraz z obwodami administracyjnymi w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie położonym przy ul. 9 Maja 35 – 41 w Szczecinie – 23.05.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony na:

  • wymianę osprzętu i opraw oświetleniowych na klatkach schodowych,
  • remont instalacji elektrycznej WLZ wraz z obwodami administracyjnymi

w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie położonym przy ul. 9 Maja 35 – 41 w Szczecinie.

Szczegółowe zakresy prac obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest do odbioru w siedzibie Spółdzielni w pok. 206 (II piętro).

Przetarg odbędzie się w dniu 23.05.2019 r. o godz. 12:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” ul. 9 Maja 17 w Szczecinie w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 23.05.2019 r.  do godz. 10:00 w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209 (II piętro).

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.