Przetarg nieograniczony na wykonanie robót elektrycznych – 12.09.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na:

  • wymianę osprzętu i opraw oświetleniowych na klatkach schodowych i we wsypach w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie na osiedlu „Wzgórze Hetmańskie”,
  • wymianę osprzętu i opraw oświetleniowych na klatkach schodowych i we wsypach oraz wymianę głównej tablicy rozdzielczej w budynku położonym przy ul. 9 Maja 1 w Szczecinie.

Szczegółowe zakresy prac obejmują Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia, które są dostępne poniżej lub w siedzibie Spółdzielni w pok. nr 206 (II piętro).

Przetarg odbędzie się w dniu 12.09.2019 r. o godz. 12:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” ul. 9 Maja 17 w Szczecinie w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 12.09.2019 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Spółdzielni pok. nr 209 (II piętro).

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.