Przetarg nieograniczony – roboty elektryczne

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOLEJARZ” w SZCZECINIE ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na:

 • wymianę głównych tablic rozdzielczych TG na klatkach schodowych nr 49A, 50, 50C, 51B w budynku mieszkalnym,
 • demontaż złącz kablowych ZK-3A ENEA Operator S.A. z klatek schodowych nr 49A, 50, 50C, 51B w budynku mieszkalnym,
 • ustawienie nowych złącz kablowych ZK-3A przy odpowiednich ww. klatkach schodowych na zewnątrz budynku,
  – przy al. Powstańców Wielkopolskich nr 49 – 51C w Szczecinie.

 

 • remont instalacji elektrycznej wraz z wymianą WLZ pion z tablicami piętrowymi TP oraz z wymianą WLZ do tablic licznikowych, wymianą tablic licznikowych i montażem w lokalach tablic mieszkaniowych TM z zabezpieczeniami,
 • remont instalacji elektrycznej wraz z wymianą osprzętu i opraw oświetleniowych na klatkach schodowych, w piwnicach i w pomieszczeniach gospodarczych
  – w budynku mieszkalnym przy ul. 9 Maja 42A – 42D w Szczecinie.

 

 • remont Instalacji elektrycznej wraz z wymianą WLZ pion z tablicami piętrowymi TP oraz wymianą WLZ do mieszkań, wymianą tablic licznikowych w mieszkaniach i montażem tablic mieszkaniowych TM z zabezpieczeniami
 • remont instalacji elektrycznej wraz z wymianą osprzętu, opraw oświetleniowych na klatkach schodowych, w piwnicach i pomieszczeniach gospodarczych
  – w budynku mieszkalnym przy ul. Milczańskiej 34 – 43 w Szczecinie

 

 • wymiana osprzętu i opraw oświetleniowych na klatkach schodowych, w piwnicach i pomieszczeniach gospodarczych,
 • modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą WLZ, tablic głównych TG, modernizacją zasilania do mieszkań, obwodów administracyjnych i obwodów w piwnicach,
 • demontaż całej istniejącej wewnętrznej instalacji gazowej,
  – w budynku mieszkalnym przy pl. Zwycięstwa 4, 5. 5A w Szczecinie.

Szczegółowe zakresy prac obejmują Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia, które są dostępne poniżej lub w siedzibie Spółdzielni w pok. Nr 206 (II piętro).

Przetarg odbędzie się w dniu 01.09.2020 r. o godz. 12:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” ul. 9 Maja 17 w Szczecinie w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dn. 01.09.2020 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Spółdzielni pok. Nr 209 (II piętro). Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.