Przetarg nieograniczony na wykonanie usług polegających na rozbudowie wiaty śmietnikowej na osiedlu „Mieszka I” na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie przy al. Powstańców Wlkp. 8-8b w Szczecinie – 05.03.2021 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza

przetarg nieograniczony na wykonanie usług

polegających na rozbudowie wiaty śmietnikowej na osiedlu „Mieszka I” na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie

przy al. Powstańców Wlkp. 8-8b w Szczecinie.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 05.03.2021 r. o godz. 12:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter) odpowiednio:

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 05.03.2021 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.