Przetarg nieograniczony na wykonanie usług polegających na zmianie sposobu zadaszenia oraz remoncie kiosków wejściowych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicach: Włościańska 24-32; 5 kpl., Włościańska 34-42; 5 kpl., w Szczecinie – 08.02.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług polegających na zmianie sposobu zadaszenia oraz remoncie kiosków wejściowych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicach:

  • Włościańska 24-32; 5 kpl.,
  • Włościańska 34-42; 5 kpl.,

w Szczecinie”.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 08.02.2022 r.  o godz. 10:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 08.02.2022 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.