Zebrania Osiedlowe Mieszkańców

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie, działając na podstawie § 53 Statutu Spółdzielni oraz na podstawie § 4 ust. 1 „Regulaminu Zebrań Osiedlowych Mieszkańców”, zwołuje Zebrania Osiedlowe Mieszkańców.

Zebrania odbędą się w następujących terminach:

 1. „Mieszka I” – 30 sierpnia 2022 r. o godzinie 1730 w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie,
 2. „Cukrowa” – 31 sierpnia 2022 r. o godzinie 1700 w sali Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej 8 w Szczecinie,
 3. „Smolańska” – 1 września 2022 r. o godzinie 1730 w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie,
 4. „Ustronie” – 5 września 2022 r. o godzinie 1730 w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie,
 5. „Śródmieście” – 6 września 2022 r. o godzinie 1730 w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie,
 6. „Wzgórze Hetmańskie I” – 7 września 2022 r. o godzinie 1730 w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie,
 7. „Wzgórze Hetmańskie II” – 8 września 2022 r. o godzinie 1730 w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie,
 8. „Wzgórze Hetmańskie III” – 12 września 2022 r. o godzinie 1730 w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Prezydium Zebrania.
 3. Wybór Komisji: (Mandatowo-Skrutacyjnej, Wnioskowej).
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla za 2020 r. i 2021 r.
 6. Przeprowadzenie wyborów do Rady Osiedla.
 7. Przedstawienie informacji o realizacji wniosków przyjętych przez odpowiednie Zebranie Osiedlowe Mieszkańców w 2019 r.
 8. Poinformowanie o sprawach, które będą poruszane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
 9. Dyskusja na temat spraw bieżących mieszkańców osiedli biorących udział w Zebraniu Mieszkańców.
 10. Przedstawienie wniosków zgłoszonych do Komisji Wnioskowej oraz przeprowadzenie głosowania nad przyjęciem poszczególnych wniosków do realizacji.
 11. Zamknięcie obrad.

 

Mandaty uprawniające do czynnego uczestnictwa w Zebraniu będą wydawane członkom po okazaniu dowodu tożsamości.