Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi – wymiana dwóch dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych przy al. Powstańców Wielkopolskich 53 i 54 – 10.01.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi:

  • wymiana dwóch dźwigów osobowych w budynku mieszkalnym przy al. Powstańców Wielkopolskich 54 w Szczecinie.
  • wymiana dwóch dźwigów osobowych w budynku mieszkalnym przy al. Powstańców Wielkopolskich 53 w Szczecinie.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 107.
Przetarg odbędzie się w dniu 10.01.2023 r. w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter) o godz. 10:00.
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 10.01.2023 r. do godz. 9:00 w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.
Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SWZ konto bankowe.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.