Przetarg nieograniczony na wykonanie usług dekarskich polegających na naprawie dachów i kominów w budynkach mieszkalnych położonych przy ulicach: 9 Maja 52-58, Frysztacka 5-8, Powstańców Wlkp. 6-6B w Szczecinie – 26.01.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie

usług dekarskich polegających na naprawie dachów i kominów w budynkach mieszkalnych położonych przy ulicach:

9 Maja 52-58, Frysztacka 5-8, Powstańców Wlkp. 6-6B w Szczecinie.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacje Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 26.01.2023 r. o godz. 10:00, w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 26.01.2023 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.