Przetarg nieograniczony – roboty elektryczne 21.02.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na:

  • modernizację instalacji elektrycznej obejmującą wymianę zasileń do mieszkań wraz z tablicami TM od istniejących zestawów licznikowych TPL w piwnicy,
  • remont administracyjnej instalacji elektrycznej wraz z wymianą osprzętu i przewodów na klatkach schodowych w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie przy ul. Potulickiej 40 w Szczecinie.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni w pok. nr
107 (I piętro).

Przetarg odbędzie się w dniu 21.02.2023 r. o godz. 10:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” ul. 9 Maja 17 w Szczecinie w sali nr 6 (parter). Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dn. 21.02.2023r. do godz. 9:00 w sekretariacie Spółdzielni pok. Nr 209 (II piętro). Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SWZ konto bankowe.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.