Przetarg nieograniczony na wykonanie usług elektrycznych w budynkach mieszkalnych położonych w Szczecinie – 07.07.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług elektrycznych w budynkach mieszkalnych położonych w Szczecinie, polegających na:

  1. wymianie zestawów licznikowych,
  2. wymianie przewodów zasilających WLZ z tablicy głównej TG do zestawów licznikowych TL,
  3. wymianie opraw oświetleniowych LED z czujnikiem ruchu)”.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 07.07.2023 r. o godz. 10:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 07.07.2023 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SWZ konto bankowe. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.