Zebrania Osiedlowe Mieszkańców – Członków Spółdzielni

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie, działając na podstawie § 53 Statutu Spółdzielni oraz na podstawie § 4 ust. 1 „Regulaminu Zebrań Osiedlowych Mieszkańców”, zwołuje Zebrania Osiedlowe Mieszkańców. Zebrania odbędą się w następujących terminach:

 1. Smolańska” i „Ustronie” – 4 marca 2024 r. o godzinie 1730 w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie
 2. „Mieszka I” i „Śródmieście” – 5 marca 2024 r. o godzinie 1730 w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie
 3. „Cukrowa” i „Wzgórze Hetmańskie I” – 6 marca 2024 r. o godzinie 1730 w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie,
 4. „Wzgórze Hetmańskie II” i „Wzgórze Hetmańskie III” – 7 marca 2024 r. o godzinie 1730 w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Prezydium Zebrania.
 3. Wybór Komisji:
  • Skrutacyjnej,
  • Wnioskowej.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Osiedla za 2023 r.
 6. Przedstawienie informacji o realizacji wniosków przyjętych przez odpowiednie Zebranie Osiedlowe Mieszkańców w 2023 r.
 7. Przedstawienie spraw, które będą poruszane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
 8. Dyskusja na temat spraw bieżących mieszkańców osiedli.
 9. Przedstawienie wniosków zgłoszonych do Komisji Wnioskowej oraz przeprowadzenie głosowania nad przyjęciem poszczególnych wniosków do realizacji.
 10. Zamknięcie obrad.

Mandaty uprawniające do czynnego uczestnictwa w Zebraniu będą wydawane członkom po okazaniu dowodu tożsamości.