Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Budziszyńskiej 36 – 03.07.2024 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem nw. lokalu użytkowego:

  • lokal o pow. 61,60 m2 zlokalizowany  przy ul. Budziszyńskiej 36 z przeznaczeniem na działalność usługowo – handlową. Wywoławcza stawka najmu netto wynosi 20,00 zł/m2, wadium w wys. 2.300,00 zł,

Przetarg odbędzie się w dniu 03.07.2024 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni, sala nr 6.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium i złożenie pisemnej oferty. Wadium należy wpłacić w kasie, ofertę z określeniem zamierzonej działalności złożyć w sekretariacie Spółdzielni najpóźniej w dniu 02.07.2024 r. do godz. 14:30. Wadium przepada w przypadku wygrania przetargu i nie podpisania umowy o najem lokalu.

Warunki przetargu i przejęcia lokali w użytkowanie można otrzymać w siedzibie SM „Kolejarz” ul. 9 Maja 17, pok. 213, tel. 91 4410824 lub 91 4410801 wew. 824.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu oraz swobodnego wyboru oferenta.